Punkty podobne lub identyczne - kontrola punktów

Wybierz Narzędzia -> Kontrola punktów... Kontrola punktów umożliwia znalezienie grup podobnych (lub identycznych) punktów, według zadanych kryteriów. Wynikiem działania jest zaznaczenie punktów spełniających kryteria oraz raport tekstowy. Program pozwala na uśrednianie lub łączenie punktów w jeden. - Podczas uśredniania współrzędnych, wynikowe (uśrednione) współrzędne są wpisywane do pierwszego punktu w grupie, pozostałe punkty są usuwane. - Podczas łączenia punktów zachowywany jest pierwszy punkt, lecz gdy brak niektórych informacji (np. kodu, rzędnej) są one "przejmowane" z kolejnych punktów w grupie. Podobnie jak podczas uśredniania, pierwszy punkt zostaje a reszta jest usuwana.