Przy eksporcie pliku różnicowego nie tworzy się dodatkowy plik

W przypadku tworzenia pliku różnicowego nie tworzy się żaden dodatkowy plik. Należy zaznaczyć opcję Twórz plik różnicowy, a następnie wskazać ścieżkę do pliku źródłowego z ośrodka.