Gis2Cad

Program do obsługi modeli 3D i pracy na odniesieniach.

Gis2Cad

Geodezyjne spojrzenie na analizy przestrzenne

 

Gis2Cad to jedyny na rynku program łączący w sobie funkcjonalności najpopularniejszych aplikacji gisowych typu QGIS, Spatial Manager, z narzędziami usprawniającymi pracę geodetów i projektantów – bezpośrednio w Twojej ulubionej platformie CAD.

Zakup Gis2Cad

Kup licencję i zacznij używać programu już dziś!

Wybierz wariant odpowiedni dla Twoich potrzeb:

Licencje stanowiskowe

circle
1703,55  1385,00  - netto

(1 stanowisko)

okres:1 rok

5115,57  4159,00  - netto

(1 stanowisko)

okres:wieczysta

Licencje przenośne

2355,45  1915,00  - netto

(USB przenośna)

okres:1 rok

7870,77  6399,00  - netto

(USB przenośna)

okres:wieczysta

Aktualizacja i wsparcie

2300,10  1870,00  - netto

(1 stanowisko)

okres:1 rok

3560,85  2895,00  - netto

(USB przenośna)

okres:1 rok

Kup licencję i zacznij używać programu już dziś! Wybierz wariant odpowiedni dla Twoich potrzeb! Licencja jednostanowiskowa pozwoli Ci korzystać z programu na jednym urządzeniu, podczas gdy licencja przenośna (USB) umożliwi Ci pracę z programem na wielu stanowiskach (urządzeniach). Dostosuj efektywnie swój zakup do przewidywanego czasu użytkowania programu dzięki jednej z opcji dodatkowych (klucze wieczyste i czasowe). Dowiedz się więcej na temat licencji.

Wybrany produkt

Gis2Cad

Razem

830,25  675,00  - netto

Wybrany produkt

Gis2Cad

Razem

830,25  675,00  - netto

Dostępne metody płatności

Cechy programu

 • IntelliCAD i pochodne
  Od wersji 6, w tym: BricsCAD, ZwCAD+, GStarCAD, progeCAD, ActCAD i inne.
 • Bentley MicroStation
  95, SE, v7/J, v8, v8 2004 Edition, XM, v8i, Connect Edition oraz wersjami pochodnymi: PowerDraft, PowerMap, GeoOutlook, Redline, Navigator. Zalecana jest wersja v8 2004 lub nowsza.
  W przypadku wersji „okrojonych’ typu Redline, Navigator mogą wystąpić pewne ograniczenia funkcjonalności. Wersje starsze niż v8 nie pozwalają na kreślenie map obiektowych.
 • Autodesk, AutoCAD
  AutoCAD Od wersji 2000 do najnowszej, AutoCAD LT – tylko z programem LT Extender lub Cadsta Max.
 • AutoCAD
  Od wersji 2000 do najnowszej, AutoCAD LT – tylko z programem LT Extender lub Cadsta Max.
 • ARES Commander
  Ares Standard, Ares Commander od wersji 2018.
 • Interaktywne połączenie pliku CAD z arkuszem EXCEL – przeprowadzanie analiz mapowych danych przestrzennych w połączeniu z bazą danych w arkuszu kalkulacyjnym,
 • Tworzenie wykazów obiektów mapy wg zadanych parametrów (obszar, linia, obiekt itp.),
 • Tworzenie wykazów gestorów sieci uzbrojenia terenu (GML),
 • Tworzenie zestawień sieci uzbrojenia terenu z mapy,
 • Tworzenie wykazu współrzędnych wybranych obiektów rysunku CAD,
 • Wykonywanie analiz na zbiorach współrzędnych (na postawie kryteriów przestrzennych (zakresu, odległości, danych ewidencyjnych itp.),
 • Przetwarzanie zbiorów współrzędnych (transformacja pomiędzy układami, translacja, uśrednianie, usuwanie duplikatów, filtrowanie, zmiana numeracji itd.),
 • Wstawianie zbiorów współrzędnych do rysunku CA (w postaci punktów, tekstów, symboli).
 • Kalibracja plików rastrowych (wpasowanie obrazów rastrowych poprzez wskazanie tożsamych elementów na rysunku CAD),
 • Wstawianie do CAD plików rastrowych posiadających georeferencje,
 • Edycja plików rastrowych (odszumianie, inwersja, przycinanie, edycja w zewnętrznym edytorze itp.)
 • Łączenie plików rastrowych np. kafelków pobranych z serwisów WMS/WMTS,
 • Zarządzanie plikami rastrowymi.
 • Wstawianie zobrazowań map online do CAD (lokalnych i globalnych)
  Pobrane fragmenty map wstawiane są do CAD w postaci obrazów rastrowych (kafelków) i zapisywane na dysku.
 • Pobieranie do CAD danych wektorowych z geoportal.gov.pl
  Granice i opis działek ewidencyjnych i jednostek administracyjnych, nazwy geograficzne.
 • Wyświetlanie danych geoprzestrzennych z serwisów WFS
  Dane opisowe z ewidencji gruntów i budynków, dane adresowe, dane statystyczne itp.
 • Rozbudowana lista predefiniowanych serwisów WMS/WMTS/WFS
  Dane z geoportal.gov.pl, Google maps, OpenStreetMap, mapy tematyczne itd.
 • Możliwość łatwego dodawania dowolnych serwisów za pomocą kreatora
 • Tworzenie numerycznych modeli terenu (NMT) – na podstawie zbiorów współrzędnych, elementów z mapy,
 • Pobieranie NMT z geoportal.gov.pl,
 • Import NMT z plików w formatach LandXML, Esri grid,
 • Wykorzystanie NMT przy opracowaniu profili i przekrojów.
 • Generowanie profili i przekrojów na podstawie XYH, modeli 3D, danych z geoportal.pl,
 • Wygodne pozyskiwanie danych do przekrojów z rysunku CAD,
 • Szereg narzędzi automatyzujących pozyskiwanie danych do przekrojów (wyszukiwanie punktów wzdłuż linii przekroju, interpolowanie rzędnych, translacja wysokości),
 • Automatyczne generowanie arkuszy rysunków przekrojów w CAD wraz z opisami.
 • Wiele narzędzi do automatyzacji edycji mapy (spłaszczenie rysunku, rozsuwanie tekstów, zmiana łuku na polilinię, przycinanie mapy itd.),
 • Transformacja mapy pomiędzy układami współrzędnych i wysokości,
 • Automatyczne kreślenie tras z opisami,
 • Kreślenie buforów.

Podczas importu:

 • Mapy
  GML, ESRI Shapefile, GeoJSON
 • Numeryczny model terenu (model 3D)
  LandXML, ESRI Grid
 • Zbiory współrzędnych
  txt, csv, GPX, GeoJSON, TDS Raw (raw, rw5), Leica GSI, Sokkia SDR, SurvCE (crd), N-GEO (png), EWMAPA (punkty.dat), GEO89 (p89), WinKalk (points.db), C-GEO (db, cgo), GeoKalk (geo.mdb)
 • Rastry
  RGB, Targa, Tag Image File Format, Apple PICT, PCX, Compuserve GIF, Windows BMP, Sun Raster, Img, Image RGB, RLE, FLI Animation Format, COT, JPEG, CIT, TG4, Cals Type 1 CCITT4, RLC, Portable Natwork Graphics, GEOTIFF, Bentley HMR, Internet TIFF, C29, MrSID, ERMapper Compressed Wavelets, Ingr. TIFF, MultiChannel, C30, C31

Podczas eksportu:

 • Mapy
  GML, ESRI Shapefile, GeoJSON, Google Earth KML
 • Zbiory współrzędnych
  txt, Google Earth KML, GeoJSON, Leica GSI, GPX, GEO2000, M-GEO (Workabout), Geodimetr, Sokkia SDR, Garmin PCX5, Ozi Explorer WPT, Fugawi
 • Rastry
  RGB, Targa, Tag Image File Format, Apple PICT, PCX, Compuserve GIF, Windows BMP, Sun Raster, Img, Image RGB, RLE, COT, JPEG, CIT, TG4, Cals Type 1 CCITT4, Portable Natwork Graphics, GEOTIFF, Bentley HMR, Internet TIFF, C29, ERMapper Compressed Wavelets, Ingr. TIFF, JPEG2000, RGB Compressed, CRL, Anatech LRD, Wireless BitMap, Erdas IMG, Internet TiFF64

PRZETESTUJ ZA DARMO!

15 dniowy okres próbny