TranMap - Układy współrzędnych

Programy CAD, ze względu na swoją specyfikę, zazwyczaj nie przechowują informacji na temat układu współrzędnych rysunku. Programy Cubic Orb używają jednolitego mechanizmu obsługi układów współrzędnych w rysunku CAD dla wszystkich obsługiwanych platform. Mechanizm polega na automatycznym rozpoznawaniu układu, na podstawie zakresów współrzędnych użytych w rysunku CAD. Żadne informacje dotyczące użytego układu nie są zapisywane w rysunku CAD, nie są również modyfikowane ustawienia specyficzne dla danej platformy CAD, nawet jeśli platforma posiada własne mechanizmy umożliwiające zarządzanie układami współrzędnych. Aby układ współrzędnych w pliku CAD był prawidłowo rozpoznany, należy włączyć obsługę tego układu w oknie zarządzania układami współrzędnych. Przed rozpoczęciem korzystania z programu, należy włączyć obsługę tych układów, z którymi najczęściej pracujemy. W zależności od programu, dostęp do okna ustawień uzyskujemy poprzez menu Opcje -> Zarządzanie układami współrzędnych albo Narzędzia -> Zarządzanie układami współrzędnych Okno zarządzania układami umożliwia włączenie obsługi praktycznie dowolnego układu współrzędnych. Ponadto umożliwia zmianę kolejności układów. Kolejność ma znaczenie podczas automatycznego rozpoznawania układu współrzędnych - w przypadku układów współrzędnych w których zakresy się nakładają, rozpoznany zostanie układ znajdujący się na wyższej pozycji. Ustawienia te są wspólne dla wszystkich zainstalowanych programów Cubic Orb.