Szybki kurs obsługi programu

1. Uruchom program CAD i utwórz nowy rysunek. 2. Uruchom KaliBronek. 3. W programie KaliBronek kliknij zakładkę Kalibracja, następnie kliknij przycisk Wczytaj raster Wczytaj raster..., i wybierz opcję Wczytaj raster z pliku.... W oknie dialogowym wskaż raster, który chcesz skalibrować i kliknij Otwórz. 4. Pojawi się okno dialogowe pozwalające na zmianę parametrów wstawienia rastra. Kliknij OK. 5. Na rysunku CAD określ miejsce, w którym zostanie wstawiony raster, klikając dwa punkty tworzące prostokąt. 6. W programie CAD, używając narzędzia LINIA, narysuj wektory kalibracji zgodnie ze schematem: początek linii to punkt na rastrze, a koniec linii to punkt na rysunku. Wystarczy więc połączyć liniami "miejsca" na rastrze z docelowymi "miejscami" na rysunku. 7. Kliknij przycisk Kalibruj Kalibruj. Jeżeli dane kalibracji są poprawne, pojawi się okno z parametrami transformacji. Zatwierdź wyznaczone parametry klikając OK i zaczekaj. 8. Po zakończeniu kalibracji pojawi się okno Zapisz jako.... Wpisz nazwę dla nowego (skalibrowanego) rastra i kliknij Zapisz. Skalibrowany raster został podłączony do programu CAD! Raster źródłowy oraz narysowane wcześniej linie możesz usunąć z rysunku, ponieważ nie są już potrzebne.