Kreślenie w rysunku CAD

Wybierz CAD -> Wyślij (kreśl) Przed skorzystaniem z tych opcji program CAD musi być uruchomiony i musi być otwarty dowolny rysunek. Zobacz: Zaznaczanie punktów Po zaznaczeniu punktów, które mają być kreślone w rysunku CAD wybierz jedną z opcji dostępnych z listy rozwijanej. Symbole (bloki) używając kodów - rysowane są symbole (MicroStation - celki, AutoCAD - bloki itp.). Symbole (bloki) muszą być zdefiniowane w rysunku. W MicroStation musi być dołączony do rysunku plik *.CEL zawierający celki odpowiadające użytym kodom. W programach CAD / DWG można też wskazać folder zawierający potrzebne bloki. Aktywny symbol (blok) - należy wpisać nazwę symbolu (bloku) który zostanie użyty do wykreślenia punktów. Podobnie jak wyżej, symbol musi być zdefiniowany. W MicroStation pytanie o nazwę symbolu się nie pojawia - kreślona jest aktywna celka (komórka). Predefiniowane bloki z atrybutami - Opcja dostępna dla platformy DWG. Umożliwia wysyłanie bloków i automatyczne uzupełnianie atrybutów bloków wartościami z tabeli (np numer punktu, kod). Możemy dodać własne bloki i zdefiniować sposób wypełniania atrybutów (zobacz przycisk Zarządzaj).