Jak aktywować usługę aktualizacji i wsparcia na starych licencjach na USB?

Należy podłączyć nośnik USB do komputera. Po uruchomieniu programu, w oknie Aktywacja klikamy przycisk „…” z prawej strony pola edycyjnego i wybieramy „Importuj plik z licencją”: importowanie pliku z licencją Następnie w oknie dialogowym wybieramy plik licencyjny odpowiedni dla uruchomionego programu (w przypadku licencji przenośnych USB dla każdego programu nazwa pliku to Createlicense.lic): plik licencyjny .lic Po kliknięciu „Otwórz” pojawi się komunikat, w którym potwierdzamy przejście na nowy system licencjonowania: komunikat potwierdzenia przejścia na nowy system licencjonowania Po potwierdzeniu powinna nastąpić automatyczna aktywacja programu, o ile licencja jest objęta prawem do bezpłatnej aktualizacji. W przeciwnym wypadku zobaczymy okno: odnowienie usługi aktualizacji i wsparcia W oknie należy wpisać otrzymany klucz licencyjny.