Informacje o obiekcie (GetFeatureInfo)

Kliknij Wybór map, aby wybrać odpowiednią mapę, np. Geoportal - Numeryczny Model Terenu - Siatka 1m x 1m. Wybierz Opcje -> Informacje o obiekcie (GetFeatureInfo) Kliknij na rysunku miejsce, dla którego mają być pobrane informacje o obiekcie. Funkcja pozwala na wyświetlenie m.in. wysokości z numerycznego modelu terenu lub informacji na temat działki z Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów.