Struktura plików konfiguracji

Wszystkie pliki konfiguracyjne znajdują się w specjalnym folderze "Cfg". Folder ten jest wspólny dla wszystkich użytkowników komputera. Jego standardowa lokalizacja w systemie jest różna, w zależności od wersji Windows. Windows XP: C:Documents and SettingsAll UsersDocumentsCubicOrbGoKartCfg Windows Vista, Windows 7, 8, 10: C:UsersPublicDocumentsCubicOrbGoKartCfg Istnieje możliwość przeniesienia tego folderu w inne, bardziej dogodne miejsce. W tym wypadku należy zaktualizować ścieżkę w polu Ścieżka do folderu z konfiguracjami, na karcie Opcje -> Ogólne. Aby w łatwy sposób wyświetlić zawartość folderu Cfg, kliknij przycisk Eksploruj folder konfiguracji na karcie Opcje -> Ogólne Każda konfiguracja składa się w zasadzie z dwóch plików: PrzykładKonf.cfg - główny plik konfiguracji PrzykładBazy.csv - baza definicji elementów Pliki te umieszczone są w folderze Cfg. W plikach *.cfg są zapisane opcje dotyczące danej konfiguracji, w tym również nazwa folderu zasobów oraz nazwa pliku z bazą definicji elementów. W pliku tym są zapisywane wszystkie wartości widoczne na karcie Opcje w polu Konfiguracja. Pliki *.csv zawierają bazę definicji elementów. Jest to zawartość tabelki na karcie Definicje. Jeden plik definicji elementów może być używany w wielu konfiguracjach. Do plików danej konfiguracji należy zaliczyć również folder zasobów. Folder zasobów zawiera odpowiednie dla danej konfiguracji biblioteki linii, fonty, celki, pliki prototypowe itp. Jeden folder zasobów może być użyty w wielu konfiguracjach.