Połączenie odbiornika GNSS z programem QuickGNSS

Przed pierwszym uruchomieniem aplikacji należy sparować posiadany odbiornik GNSS z wybranym urządzeniem z systemem Android poprzez łącze Bluetooth. Aby tego dokonać należy: - na urządzeniu z systemem Android wybrać kolejno Ustawienia -> Bluetooth, - z listy dostępnych urządzeń wybrać pozycję odpowiadającą odbiornikowi który chcemy sparować. Parowanie innych urządzeń (takich jak dalmierze, echosondy itp.) posiadających łącze Bluetooth wykonuje się w podobny sposób. UWAGA: niektóre odbiorniki GNSS mogą wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania lub wykonania innych czynności w celu sparowania z systemem Android. W takim przypadku producent danego odbiornika powinien udostępnić szczegółową instrukcję opisującą ten proces. Po uruchomieniu aplikacji QuickGNSS wybierz kartę SPRZĘT, a następnie z listy rozwijanej wybierz odpowiedni odbiornik, a następnie kliknij PODŁĄCZ. Ustaw Ofset anteny - podane przez producenta odbiornika GNSS przesunięcie spodu mocowania anteny do centrum fazowego odbiornika, uwzględniane przy określaniu wysokości anteny. Wybierz USTAWIENIA NTRIP, aby skonfigurować połączenie z systemami stacji referencyjnych.