Co zyskuję dzięki usłudze aktualizacji i wsparcia w licencji czasowej?

W ramach usługi aktualizacji i wsparcia w licencji czasowej otrzymujesz: a) dostęp do wszystkich aktualizacji programu w czasie trwania licencji czasowej, b) dostęp do indywidualnego wsparcia technicznego świadczonego przez zespół Cubic Orb, c) pomoc w optymalizacji - jeśli podczas opracowywania map lub kartowania spotykasz z długotrwałym i żmudnym procesem możesz opisać go nam, a spróbujemy z wykorzystaniem programów Cubic Orb znaleźć sposób na jego optymalizację, d) dostęp do chmury Cubic Cloud umożliwiającej łatwą wymianę danych pomiędzy programami Cubic Orb.