Przyjęcie operatu do zasobu – gdzie szukać przepisów?

Wstęp

Składanie operatów technicznych do zasobu jest codziennością każdego geodety. Ale jak wielu z nich zastanawiało się czym ono jest z pod względem prawnym? I gdzie szukać przepisów, które określają ich prawa i obowiązki? Dzisiejszy wpis udzieli odpowiedzi na te pytania.

Przyjęcie operatu do zasobu jako postępowanie prawne

Z praktyki geodezyjnej Cubic Orb wynika, że nie tylko geodeci, ale, co gorsza, niektórzy urzędnicy często nie zdają sobie sprawy lub zapominają, że postępowanie dotyczące przyjęcia operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest procedurą określoną prawem. Musi więc odbywać się w oparciu o przepisy prawa, które je regulują, a urzędnicy muszą działać w granicach tych przepisów. Są oni przecież organami służby geodezyjnej, a więc organami administracji.

Dlaczego warto o tym pamiętać?

Przyjęcie takiego sposobu myślenia jest bardzo ważne, bo często całkowicie zmienia sposób myślenia o procedurze weryfikacji operatu technicznego. Nagle zdajemy sobie sprawę, że to, że w danym urzędzie geodezyjnym przyjęło się wykonywać prace w określony sposób nie ma żadnego znaczenia prawnego. Organy administracji muszą bowiem działać na podstawie i w granicach prawa (art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego). Dochodzimy też do (słusznych) wniosków, że urzędnik wydziału geodezji w starostwie jest jedynie urzędnikiem państwowym, który musi działać w granicach prawa i któremu za nieprzestrzeganie zasad grożą określone konsekwencje. [embed]https://youtu.be/fCktmJavtMs[/embed]  

Gdzie szukać przepisów o przyjęciu operatu do zasobu?

Najważniejsze akty prawne, w których należy szukać przepisów dotyczących weryfikacji prac geodezyjnych to:
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  • kodeks postępowania administracyjnego;
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (bardziej znane jako rozporządzenie w sprawie standardów technicznych);
  • rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT;
  • rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – BDOT500;
  • rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (znane też jako rozporządzenie EGiB).
Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć jakie są prawa i obowiązki geodetów. Ale również jakie są obowiązki urzędów geodezyjnych (czyli organów administracji). Jeszcze raz podkreślamy, że żaden urzędnik nie może nakładać na geodetę obowiązków, które nie wynikają z tych przepisów. Dotyczy to również wymagań jakie musi spełniać operat techniczny. Są one określone tylko i aż w przepisach prawa. Przyzwyczajenie części urzędników, czy ich przekonanie, że operat powinien wyglądać w określony sposób nie ma tutaj żadnego znaczenia.