Lista serwisów map oraz dodawanie nowych serwisów

Aby wyświetlić okno zawierające listę serwisów map, należy kliknąć przycisk Wybór map. Okno to, oprócz wyboru mapy do pobrania, umożliwia również zarządzanie dostępnymi serwisami, w tym dodawanie, usuwanie oraz modyfikację istniejących definicji. Zalecanym sposobem dodawania nowych serwisów do listy jest skorzystanie z aktualnej listy serwisów proponowanych przez firmę Cubic Orb. W tym celu należy kliknąć Przycisk Dodaj, następnie kliknąć menu Pobierz definicje serwisów.... Spowoduje to połączenie z serwerem Cubic Orb i wyświetlenie dostępnych definicji map. Po zaznaczeniu interesujących nas map wystarczy kliknąć przycisk Pobierz zaznaczone. Innym sposobem dodawania map do listy jest samodzielne definiowanie nowych serwisów map. Jest to czynność przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, znających specyfikę działania usługi WMS (TMS).