Zaznaczanie punktów

W menu Zaznaczanie znajdują się opcje służące do zaznaczania punktów, po to aby tylko wybrane punkty zostały użyte do wykonania danej czynności, np. export do innego pliku, narysowanie w programie CAD, translacja, zanumerowanie punktów itp. Zaznaczony punkt jest wyróżniony ciemniejszym kolorem na polu "l.p." z lewej strony wiersza. Możliwe jest zaawansowane filtrowanie punktów na podstawie różnych kryteriów, dzięki opcjom dostępnym w podmenu Zaawansowane. Punkty można wybierać na podstawie numeracji punktów, kodów, zakresów współrzędnych, można również wskazać obszar bezpośrednio na rysunku CAD. Opcje zaawansowanego zaznaczania są przydatne przy automatycznym kartowaniu powtarzających się obiektów. Zobacz: Kreślenie w rysunku CAD