Program CAD nie jest rozpoznawany przez program Cubic Orb lub platforma CAD działa niestabilnie - KaliBronek

Co zrobić jeśli program CAD nie jest rozpoznawany przez program Cubic Orb? Jeżeli program Cubic Orb nie wykrywa uruchomionej platformy CAD (co zwykle ma miejsce w systemach Windows nowszych niż XP), spróbuj jeden raz uruchomić program CAD z uprawnieniami administratora: [caption id="" align="alignnone" width="583"]Uruchom jako administrator Uruchom jako administrator - okno[/caption] Następnie uruchom program CAD normalnie i spróbuj ponownie uruchomić program Cubic Orb. Jeśli program Cubic Orb w dalszym ciągu nie wykrywa platformy CAD, uruchom zarówno program CAD, jak i program Cubic Orb z uprawnieniami administratora. Jeśli powyższe sposoby nie przyniosły efektu, uruchom jednorazowo plik wykonywalny (exe) programu CAD z uprawnieniami administratora, z parametrem /REGSERVER. Wymaga to użycia systemowego wiersza poleceń lub Windows PowerShell z uprawnieniami administratora: [caption id="" align="alignnone" width="612"]Otwórz lokalizację pliku Otwórz lokalizację pliku - okno[/caption] [caption id="" align="alignnone" width="1024"]Otwórz program Windows PowerShell jako administrator Otwórz program Windows PowerShell jako administrator - okno[/caption] [caption id="" align="alignnone" width="861"]Okno administratora - Windows PowerShell Okno administratora - Windows PowerShell - okno[/caption] Użytkownicy platformy DWG (AutoCAD, GstarCAD, BricsCAD i inne) mogą uruchomić dowolny program Cubic Orb za pomocą skryptu RunCubicOrb.scr. Plik RunCubicOrb.scr wystarczy upuścić na okno lub wiersz poleceń CADa.  Informacje na temat sposobu uruchamiania skryptów (plików *.SCR) można znaleźć w dokumentacji platformy. Aby w przyszłości uniknąć problemów z wykrywaniem platformy CAD, zainstaluj pasek przycisków Cubic Orb.