Transformacja wielu plików rysunkowych

Wybierz Transformacja CAD oraz Zakres działania -> Lista plików Program CAD musi być uruchomiony i musi być otwarty dowolny plik rysunkowy (np nowy plik "Untitled"). Pliki przeznaczone do transformacji należy dodać do listy plików przeciągając je z okna Eksploratora Windows lub za pomocą przycisku Dodaj... Po dodaniu plików wystarczy kliknąć przycisk Start! i rozpocznie się transformacja wszystkich plików rysunkowych. Ważne: wszystkie pliki dodane do listy zostaną zmodyfikowane, więc warto wcześniej zrobić kopię zapasową.