Program CAD nie jest rozpoznawany przez program Cubic Orb lub platforma CAD działa niestabilnie

Co zrobić jeśli program CAD nie jest rozpoznawany przez program Cubic Orb? Jeżeli program Cubic Orb nie wykrywa uruchomionej platformy CAD (co zwykle ma miejsce w systemach Windows nowszych niż XP), spróbuj jeden raz uruchomić program CAD z uprawnieniami administratora:
[caption id="" align="alignnone" width="583"]Uruchom jako administrator Uruchom jako administrator - okno[/caption]
Następnie uruchom program CAD normalnie i spróbuj ponownie uruchomić program Cubic Orb. Jeśli program Cubic Orb w dalszym ciągu nie wykrywa platformy CAD, uruchom zarówno program CAD, jak i program Cubic Orb z uprawnieniami administratora. Jeśli powyższe sposoby nie przyniosły efektu, uruchom jednorazowo plik wykonywalny (exe) programu CAD z uprawnieniami administratora, z parametrem /REGSERVER. Wymaga to użycia systemowego wiersza poleceń lub Windows PowerShell z uprawnieniami administratora:
[caption id="" align="alignnone" width="612"]otwórz lokalizację pliku otwórz lokalizację pliku - okno[/caption]
[caption id="" align="alignnone" width="1024"]otwórz program windows powershell jako administrator otwórz program windows powershell jako administrator - okno[/caption]
administrator windows powershell
Użytkownicy platformy DWG (AutoCAD, GstarCAD, BricsCAD i inne) mogą uruchomić dowolny program Cubic Orb za pomocą skryptu RunCubicOrb.scr. Plik RunCubicOrb.scr wystarczy upuścić na okno lub wiersz poleceń CADa.  Informacje na temat sposobu uruchamiania skryptów (plików *.SCR) można znaleźć w dokumentacji platformy. Aby w przyszłości uniknąć problemów z wykrywaniem platformy CAD, zainstaluj pasek przycisków Cubic Orb.