WMS2CAD - Szybki kurs obsługi programu

1. Uruchom program CAD i otwórz mapę którą chcesz pokryć rastrami z serwisu WMS/TMS. 2. Uruchom program Wms2Cad, kliknij przycisk Wybór map aby wybrać rodzaj mapy z listy. 3. Kliknij przycisk Pojedynczo następnie kliknij na rysunku miejsce, dla którego ma być pobrany fragment mapy. 4. Po pojawieniu się mapy możesz powtórzyć pobieranie dla innego fragmentu lub zakończyć klikając prawym przyciskiem myszy (lub ). 5. Jeśli chcesz pokryć rastrami większy obszar, kliknij przycisk Wiele i wskaż na rysunku mapy prostokątny obszar, który ma być pokryty kafelkami. Mapa jest pobierana w postaci prostokątnych kafelków (tiles) o odgórnie zdefiniowanej rozdzielczości i wymiarze. Kafelki są odpowiednio dopasowywane do układu współrzędnych rysunku mapy.