Konfiguracje w GoKarcie

Program GoKart umożliwia pracę w różnych konfiguracjach. Każda konfiguracja zawiera indywidualne ustawienia dotyczące skali mapy, rozwarstwienia, użytych bibliotek symboliki itp. Możliwe jest samodzielne tworzenie własnych konfiguracji oraz modyfikacja istniejących. Wyboru konfiguracji dokonuje się w oknie Wybór konfiguracji, które pojawia się podczas uruchomienia programu. Okno wyboru konfiguracji można również wyświetlić klikając menu Plik -> Wybór konfiguracji. Istnieje również możliwość wyboru konfiguracji na etapie tworzenia nowego pliku lub otwierania pliku. Dostępne konfiguracje: Wybór Konfiguracji Wszystkie konfiguracje są wstępnie skonfigurowane do pracy na jednym pliku. W razie potrzeby można włączyć obsługę wielu plików na karcie Pliki odn. (dla map z podziałem na poszczególne nakładki w plikach). W przypadku zasobów (*.res, *.shx) konieczne jest umieszczenie wymaganych plików w odpowiednich folderach platformy CAD, dlatego GoKart, podczas pierwszego użycia danej konfiguracji, automatycznie sprawdzi, czy w folderach platformy CAD znajdują zasoby się wymagane dla danej konfiguracji. Jeżeli ich nie znajdzie, sam zaproponuje skopiowanie potrzebnych zasobów. Ważne: W niektórych IntelliCADach wszystkie foldery wyszukiwania plików SHX są folderami dostępnymi w trybie "tylko do odczytu" dla standardowego użytkownika. W tej sytuacji należy ręcznie skopiować odpowiednie pliku SHX do folderów IntelliCADa - potrzebne będą uprawnienia administratora. Podczas pracy z MicroStation, GoKart używa bibliotek symboli (*.cel) bezpośrednio z własnego folderu zasobów, dlatego nie ma potrzeby kopiowania ich do folderów MicroStation.