Określanie punktów dostosowania za pomocą linii

1. Wybierz dowolną warstwę rysunku i ustaw żądane parametry rysowanych linii. Na wybranej warstwie nie mogą znajdować się inne elementy typu "linia". 2. Wybierz odpowiednie punkty dostosowania (raster - rysunek) i połącz je rysując zwykłe linie tak, aby początek linii stanowił punkt na rastrze, a koniec linii odpowiadający mu punkt na rysunku. Jeżeli na tym etapie zdarzy się Państwu pomyłka, wystarczy usunąć "złą" linię i narysować nową. Linie powinny być pojedyncze. Program bierze pod uwagę tylko pierwszy i drugi werteks. 3. KaliBronek - kliknij przycisk Dane kalibracji (Dane kalibracji), następnie wybierz Pobierz z ostatniej edytowanej warstwy. Dane dotyczące punktów dostosowania będą, od tego momentu, widoczne w tabeli na karcie "Kalibracja" (w pełnym widoku). Czynność opisaną w punkcie 3 należy powtórzyć po każdej zmianie polegającej na usunięciu "złej" linii lub narysowaniu nowej. Dane w tabeli nie są aktualizowane automatycznie. LUB 1. Kliknij przycisk Dane kalibracji (Dane kalibracji), następnie wybierz Definiuj przez wskazywanie na rysunku. 2. Wskaż punkty dostosowania (raster - rysunek), klikając najpierw punkt na rastrze, a następnie na rysunku. Punkty będą pojawiały się w tabeli. Aby zakończyć wskazywanie punktów kliknij prawy przycisk myszy (lub <Esc>).