DesignCAD

Wstawianie obrazów rastrowych Program DesignCAD udostępnia dwa sposoby zapamiętywania wstawionych do rysunku rastrów: - raster przechowywany jest w oryginalnym pliku graficznym (bmp, tif, itd.), który musi być oddzielnie zapisany na dysku, aby rysunek CAD wyświetlany był prawidłowo, - raster przechowywany jest wewnątrz pliku wektorowego DesignCAD (dcd). Wstawienie rastra w tym trybie, pozwala na usunięcie oryginalnego pliku graficznego z dysku. Podczas wstawiania do rysunku rastra przy pomocy programu KaliBronek, przyjęte zostają aktualne ustawienia DesignCAD, nie ma możliwości wyboru jednego z wymienionych trybów wstawienia. Aby zmienić aktualne ustawienia w DesignCAD należy, przy pomocy programu, do rysunku wstawić dowolny raster - używając i modyfikując ustawienie odpowiedniej opcji (Wstaw tylko odniesienie obrazu widocznej w oknie Wstaw plik graficzny). Po tej czynności wstawiony raster można usunąć. Edycja obrazów rastrowych wstawionych jako odniesienie Podczas korzystania z narzędzi edycyjnych programu KaliBronek (wycinanie, inwersja itd.), w trakcie pracy z rastrem, który został wstawiony jako odniesienie, może pojawić się problem polegający na tym, że wszelkie zmiany edycyjne wykonane na rastrze nie będą widoczne na rysunku DesignCAD. Aby zmiany były widoczne, wystarczy zamknąć a następnie ponownie otworzyć rysunek. Edycja obrazów rastrowych - osadzonych Podczas korzystania z narzędzi edycyjnych programu KaliBronek (wycinanie, inwersja, itd.), w trakcie pracy z rastrem, który NIE został wstawiony jako odniesienie, obraz rastrowy aktualizowany jest niezależnie w oryginalnym pliku graficznym. Wszystkie zmiany zapisywane są zarówno w obrazie przechowywanym wewnątrz rysunku (dcd), jak i w oryginalnym pliku rastra (bmp, tif, itp.).