Jak długo trwa usługa aktualizacji i wsparcia?

W przypadku licencji czasowych usługa aktualizacji i wsparcia trwa przez cały czas trwania licencji. W przypadku licencji wieczystych usługa aktualizacji i wsparcia trwa przez rok od aktywacji programu (czyli wpisania klucza licencyjnego).