Problemy z zachowaniem strzałki bieżącej pozycji i kompasu

Na karcie OPCJE wybierz KOMPAS. [caption id="" align="aligncenter" width="350"]Ustawienia Kompasu Ustawienia Kompasu - okno[/caption] Jeśli strzałka bieżącej pozycji lub kompas działają w nieprawidłowy sposób, należy zmienić ustawienia kompasu. Czasami nieprawidłowe działanie może być związane z mało precyzyjnym magnetometrem kontrolera. Jeśli magnetometr działa niestabilnie można korzystać wyłącznie z kierunku GPS. Odznacz użyj magnetometru poniżej prędkości granicznej oraz zaznacz zawsze używaj kierunku z GPS. Ekran kontrolera podczas tyczenia powinien być zorientowany zgodnie z naszym kierunkiem ruchu. Kiedy zbliżamy się do tyczonego punktu, należy zwolnić i nie wykonywać gwałtownych ruchów, aby utrzymać prawidłową orientację kompasu. Ważne: Magnetometr kontrolera warto co jakiś czas skalibrować – polega to na tym, że kilkukrotnie obracamy kontroler wokół każdej z osi i wykonujemy energicznie kilka ruchów w kształcie „ósemki”. Odpowiednie ustawienie kompasu pozwala na lepsze dostosowanie działania programu do potrzeb użytkownika. Dane o kierunku ruchu z GPS – ustawienia te warunkują zasady określania kierunków na kompasie oraz kierunku strzałki bieżącej pozycji od prędkości poruszania się odbiornika: ignoruj kierunek z GPS poniżej prędkości granicznej - zaznaczenie tej opcji powoduje zatrzymanie korygowania kierunków na podstawie ruchu odbiornika gdy ten porusza się wolniej od prędkości granicznej. użyj magnetometru poniżej prędkości granicznej - zaznaczenie tej opcji spowoduje korygowanie kierunków na podstawie wbudowanego w urządzenie magnetometru jeżeli odbiornik porusza się wolniej od prędkości granicznej. Dostępność tej opcji wymaga zaznaczenia opcji powyżej. Prędkość graniczna [km/h] – w polu tekstowym należy wpisać preferowaną wartość prędkości. Podczas tyczenia – ustawienie to determinuje zachowanie się kompasu podczas trybu tyczenia gdy odległość odbiornika od tyczonego punktu będzie mniejsza niż zdefiniowana odległość graniczna. Należy wybrać jedną z opcji: użyj magnetometru jeśli punkt tyczony jest bliżej niż odl. graniczna - wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie korygowania kierunku strzałki tyczenia na kompasie po przekroczeniu odległości granicznej resetuj kompas (północ do góry) jeśli punkt tyczony jest bliżej niż odl. graniczna - wybranie tej opcji spowoduje ustawienie i zablokowanie strzałki północy w kierunku do góry ekranu wyświetlacza po przekroczeniu odległości granicznej zawsze używaj kierunku z GPS - wybranie tej opcji spowoduje korygowanie kierunku strzałki tyczenia jedynie na podstawie kierunku poruszania się odbiornika bez względu na odległość graniczną. Odległość graniczna [m] – w polu tekstowym należy wpisać preferowaną wartość odległości