Ustawienia pomiaru - wysokość anteny, liczba epok, numer i kod punktu i in.

Na karcie OPCJE wybierz USTAWIENIA POMIARU [caption id="" align="aligncenter" width="350"]Ustawienia Pomiaru Ustawienia Pomiaru - okno[/caption] lub Na karcie POMIAR wybierz setup.png Tryb pomiaru – z rozwijalnej listy należy wybrać preferowany tryb pomiaru: Uśredniany – współrzędne uśrednione z pomiaru określonej liczby epok pomiarowych (>1). Pojedynczy – współrzędne z pomiaru pojedynczej epoki pomiarowej. Ciągły – pojedynczy pomiar kolejnych punktów wykonywany automatycznie po przebyciu zdefiniowanej odległości od ostatniej pikiety. Zamiast liczby epok, należy zdefiniować minimalną odległość po przebyciu której wykonywany ma być kolejny pomiar. Po zainicjowaniu w oknie mapy pierwszego pomiaru, program zapisywać będzie kolejne pikiety do momentu manualnego zatrzymania pomiaru. Numer punktu – w polu tekstowym należy wpisać początkowy lub kolejny numer punktu pomiarowego. Alternatywnie można użyć sugerowanej lub wcześniej używanej numeracji dotykając odpowiednią ikonę po prawej stronie pola tekstowego. Dotknięcie ikony z wielokropkiem umożliwi dostęp do szerszej listy sugerowanych numeracji, gdzie można dodatkowo wyczyścić jej historię. Kod punktu – w polu tekstowym można kod lub dowolny opis punktu. Wysokość anteny – w polu tekstowym należy wpisać wysokość anteny (tyczki), lub wybrać jedną z sugerowanych wcześniej używanych wysokości poprzez dotknięcie odpowiedniej ikony obok pola tekstowego. Liczba epok – z rozwijalnej listy należy wybrać wartość odpowiadającą preferowanej minimalnej liczbie epok pomiarowych niezbędnych do zapisania pojedynczego punktu przy pomiarze w trybie Uśrednianym. W trybie pomiaru Ciągłym w miejscu parametru Liczba epok pojawia się parametr Minimalna odległość.