Jak edytować raster?

Narzędzia edycyjne są dostępne w dwóch miejscach: - na karcie Manager - na karcie Rastry kalibrowane - przycisk Więcej narzędzi w polu Raster skalibrowany lub Raster źródłowy. Na karcie Rastry kalibrowane są dostępne następujące opcje edycyjne: - Inwersja - wykonanie inwersji całego rastra (negatyw) - Odszumianie - usuwa szum pikselowy - plamki mniejsze od 4 pikseli. Tło rastra musi być białe - niezależnie od tego co widać na rysunku CAD. Jeżeli tło rastra jest czarne zamiast odszumiania uzyskamy efekt "zapełniania dziur" - Przytnij raster - przycina raster do wskazanego prostokątnego obszaru - Rysuj prostokąt - wypełnia kolorem czarnym wskazany prostokątny obszar - Wytnij prostokąt - wypełnia kolorem białym wskazany prostokątny obszar - Rysuj wielobok - wypełnia kolorem czarnym wskazany wielobok - Wytnij wielobok - wypełnia kolorem białym wskazany wielobok - Cofnij edycję - cofa ostatnią operację edycyjną Dodatkowo na karcie Manager w rozwijanej liście Więcej narzędzi znajdują się: - łączenie rastrów w jeden duży raster, - prostowanie rastrów (resampling), które są wstawione do rysunku CAD z obrotem różnym od zera, - zmiana koloru rastrów na aktywny kolor CAD (kolor jako cecha elementu w rysunku CAD), - zmiana widoczności i przezroczystości rastrów, - narzędzie do wyszukiwania na dysku rastrów georeferencyjnych dla wskazanego obszaru. Zobacz:
Przycisk Edycja w zewnętrznym edytorze pozwala na edycję fragmentu rastra (lub całego rastra) w zewnętrznym edytorze. Po dokonaniu edycji w zewnętrznym edytorze należy zamknąć edytor, zapisując zmiany. Następnie należy potwierdzić zmianę klikając OK w oknie dialogowym wyświetlonym przez KaliBronka. Po potwierdzeniu zmiany, edytowany fragment zostanie zaktualizowany na rastrze wyświetlonym w rysunku CAD.