MicroStation v8 - uruchamianie KaliBronka w trybie zgodności z MicroStation v7

Jeżeli podczas uruchomienia programu KaliBronek wyświetlony zostanie komunikat o trybie zgodności z MicroStation v7, niektóre funkcje programu mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo. W szczególnym przypadku funkcjonalne ograniczenia programu mogą spowodować całkowitą niemożność skalibrowania rastra. Uruchomienie trybu zgodności z v7 spowodowane jest brakiem obsługi lub ograniczeniami w działaniu VBA. Może to być spowodowane jedną z wymienionych przyczyn: 1. Posiadane przez Państwa oprogramowanie antywirusowe może blokować wykonywanie makr VBA, niezbędnych do prawidłowego działania programu KaliBronek. Należy więc zmienić ustawienia programu antywirusowego tak, aby makra VBA mogły wykonywać operacje zapisu do pliku. Następnie należy ponownie uruchomić program KaliBronek. 2. Program MicroStation nie został prawidłowo zainstalowany. W tej sytuacji należy ponownie zainstalować program MicroStation.