Jak zmienić daty w pliku GML?

Przy eksporcie pliku GML przejdź na kartę Zaawansowane, a następnie wybierz Jednakowa data pomiaru dla nowych elementów. Daty zostaną zmienione w wyeksportowanym GML-u.