Ustawienia NTRIP

Na karcie SPRZĘT wybierz USTAWIENIA NTRIP... [caption id="" align="aligncenter" width="350"]ustawienia NTRIP ustawienia NTRIP - okno[/caption] UWAGA: Do obsługi poprawek z systemu stacji referencyjnych niezbędny jest ciągły dostęp do Internetu na urządzeniu z systemem Android. Profil – lista predefiniowanych profili zawierających zapisane wszystkie niżej umieszczone parametry połączeń z systemami stacji referencyjnych. Pod ikoną ZARZĄDZAJ… można dodawać, usuwać oraz edytować profile. Host – adres IP wybranego systemu stacji referencyjnych, podany przez jego dostawcę. Port – numer portu dostępu do odpowiedniego zestawu strumieni poprawek (typ rozwiązania) podany przez dostawcę systemu stacji referencyjnych. Strumień – wybieralna lista (pod ikoną WYBIERZ…) dostępnych poprawek dla zadanego numerem portu zestawu strumieni (typie rozwiązania). Alternatywnie, znaną nazwę strumienia można wpisać ręcznie. Nazwa użytkownika – login użytkownika, ustalony podczas rejestracji w systemie stacji referencyjnych. Hasło – hasło użytkownika, ustalone podczas rejestracji w systemie stacji referencyjnych.