fbpx

Utworzone przez admin

02/04/2023 3 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Reading Time: 3 minutes

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

W niniejszym wpisie pokazuję przykład tego, że negatywna weryfikacja nie musi być kolejnym problemem przyprawiającym o ból głowy, lecz wręcz przeciwnie – pomocą naukową. Co więcej, postaram się pokazać, że organ SGIK może przyjmować ludzką postawę wsparcia wykonawców prac geodezyjnych, a nie tę władczo-osądzającą.

O tym w jaki sposób można by oceniać poprawność sporządzania protokołów weryfikacji, szczegółowo opisywałem w moich poprzednich wpisach, a w tym:

dlatego w tym wpisie przytoczę tylko najważniejsze wnioski z tych analiz, aby łatwiej było zweryfikować, dlaczego przytoczony poniżej protokół weryfikacji z PODGIK w Świdnicy uważam za wzorowy:

1.      Protokół weryfikacji = pismo administracyjne, dlatego musi spełniać standardy takiego pisma, szczegółowo opisane w k.p.a.

2.      Bardzo klarowną wskazówkę dot. poprawnego formułowania informacji o zakresie nieprawidłowości wskazuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 października 2015 r. (sygn. akt. II SA/Wr 504/15), (który zresztą wprost koresponduje do opisanej w zasadach ogólnych k.p.a. zasady informowania stron postępowania – art. 9 k.p.a.), mówiący, że:

„informacja o zakresie nieprawidłowości winna być przedstawiona w sposób jasny, czytelny i zrozumiały, a przede wszystkim zawierać konkretne przyczyny uzasadniające zwrot dokumentacji, umożliwiając wykonawcy rzeczowe i konkretne ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów i ewentualnie służyć do stworzenia mu warunków do usunięcia nieprawidłowości. Jest to tym bardziej istotne, że protokół ten jest główną i przesądzającą podstawą późniejszych decyzji administracyjnych.”

3.      Informacja o zakresie nieprawidłowości powinna wprost odnosić się do konkretnego przepisu prawa, który potencjalnie został w wynikach prac geodezyjnych naruszony.

Biorąc powyższe pod uwagę, analizując poprawność sporządzenia protokołu weryfikacji, warto zadać sobie następujące 4 pytania:

1)       Czy poszczególne informacje o zakresie nieprawidłowości są obiektywnie zrozumiałe?
2)      Czy informacje te są na tyle szczegółowe, że pozwalają mi jednoznacznie zlokalizować usterkę i ją usunąć?
3)      Czy weryfikujący podał potencjalnie naruszony konkretny przepis prawa?
4)      Czy podany przez weryfikującego potencjalnie naruszony przepis prawa wprost odnosi się do wskazanej informacji o zakresie nieprawidłowości?

Przedkładając powyższe na protokół weryfikacji ze Świdnicy:

nieprawidłowości protokół weryfikacji

Ad.Lp.1.

Treść przepisu prawa:

pomiar kontrolny przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy

 

 

 

 

 

Pytania:
1) Czy informacja o zakresie nieprawidłowości jest obiektywnie zrozumiała?
Odp.: TAK

2) Czy informacja jest na tyle szczegółowa, że pozwalają mi jednoznacznie zlokalizować usterkę i ją usunąć?
Odp.: Podane są konkretne pikiety. Wniosek – TAK

3) Czy Weryfikujący podał potencjalnie naruszony konkretny przepis prawa?
Odp.: TAK – wskazany przepis traktuje jedynie w kwestii przytoczonej nieprawidłowości

4) Czy podany przez Weryfikującego potencjalnie naruszony przepis prawa wprost odnosi się do wskazanej przezeń informacji o zakresie nieprawidłowości?
Odp.: zgodnie z argumentacją w pkt 3) – TAK

Sądzę, że nie ma konieczności analizowania wszystkich punktów protokołu, ponieważ odpowiedzi będą takie same jak powyżej. Podane przez Weryfikatora informacje o zakresach nieprawidłowości w sposób wyczerpujący i jednoznaczny określają jakie wady zawiera weryfikowana dokumentacja, a przytoczone naruszone przepisy prawa bezpośrednio odnoszą się do podanej argumentacji. Taka merytoryczna treść Protokołu weryfikacji stwarza Wykonawcy przede wszystkim odpowiednie warunki do dokonania odpowiednich korekt w dokumentacji, lecz również w przypadku wątpliwości co do zasadności którejś z nieprawidłowości, daje pole do merytorycznej dyskusji w tej sprawie na linii Wykonawca-Weryfikator.

I to się nazywa prawdziwa współpraca pomiędzy organem SGIK a wykonawcą prac geodezyjnych 🙂

 

DOKUMENTACJA

Protokół weryfikacji

Utworzone przez admin

02/04/2023 3 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Tagi:

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA NATURALNA’ I ‘PIKIETA SZTUCZNA’? Jednym...
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S....
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE Skala ‘S....
Read more
poradnik niepokornego geodety

02/04/2023 6 min

JAK RADZIĆ SOBIE Z NIETERMINOWYMI WERYFIKACJAMI...

JAK RADZIĆ SOBIE Z NIETERMINOWYMI WERYFIKACJAMI (PONAGLENIE NA BEZCZYNNOŚĆ) Prawdopodobnie każdy wykonawca prac geodezyjnych miał...
Read more
liga miszczuf

02/04/2023 5 min

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE –...

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE - ZDANIEM ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S. Barei’: 4/5...
Read more
światełko w tunelu

02/04/2023 3 min

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI W niniejszym wpisie pokazuję przykład tego, że negatywna weryfikacja nie musi być...
Read more
weryfikacja weryfikacji

01/04/2023 7 min

JAK SZCZEGÓŁOWE POWINNO BYĆ SPRAWOZDANIE TECHNI...

JAK SZCZEGÓŁOWE POWINNO BYĆ SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Wykonując prace geodezyjne w wielu powiatach, czasami można odnieść...
Read more

Powiązane wpisy

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA...

Czytaj dalej

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ...

Czytaj dalej

02/04/2023 6 min

JAK RADZIĆ SOBIE Z NIETERMINOWYMI WERYFIKACJAMI...

JAK RADZIĆ SOBIE Z NIETERMINOWYMI WERYFIKACJAMI (PONAGLENIE NA BEZCZYNNOŚĆ) Prawdopodobnie...

Czytaj dalej

02/04/2023 5 min

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE –...

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE - ZDANIEM ZGKIKM WE...

Czytaj dalej

02/04/2023 3 min

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI W niniejszym wpisie pokazuję przykład tego, że...

Czytaj dalej
0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu