fbpx

Gis2Cad – lista zmian

v2023.11

27.11.2023
Pobierz Gis2Cad v2023.11

ANALIZA DANYCH PRZESTRZENNYCH

– Interaktywne połączenie pliku CAD z arkuszem EXCEL (Przeprowadzanie analiz mapowych danych przestrzennych w połączeniu z bazą danych w arkuszu kalkulacyjnym)

– Tworzenie wykazów obiektów mapy wg zadanych parametrów (obszar, linia, obiekt itp.)

– Analiza i edycja danych atrybutowych obiektów mapy

– Tworzenie wykazów gestorów sieci uzbrojenia terenu (GML)

– Tworzenie zestawień sieci uzbrojenia terenu z mapy

– Generowanie bilansów terenu

– Tworzenie wykazu współrzędnych wybranych obiektów rysunku CAD

– Wykonywanie analiz na zbiorach współrzędnych (na postawie kryteriów przestrzennych np. zakresu, odległości, danych ewidencyjnych itp.)

– Przetwarzanie zbiorów współrzędnych (np. transformacja pomiędzy układami, translacja, uśrednianie, usuwanie duplikatów, filtrowanie, zmiana numeracji itd.)

– Wstawianie zbiorów współrzędnych do rysunku CAD (W postaci punktów, tekstów, symboli)

OBSŁUGA PLIKÓW RASTROWYCH

– Kalibracja plików rastrowych (Wpasowanie obrazów rastrowych poprzez wskazanie tożsamych elementów na rysunku CAD)

– Wstawianie do CAD plików rastrowych posiadających georeferencje

– Edycja plików rastrowych (Odszumianie, inwersja, przycinanie, edycja w zewnętrznym edytorze np. Paint itp.)

– Łączenie plików rastrowych (np. kafelków pobranych z serwisów WMS/WMTS)

– Zarządzanie plikami rastrowymi

POBIERANIE DANYCH Z TMS/WMS/WMTS/WFS

– Wstawianie zobrazowań map online do CAD (Pobrane fragmenty map wstawiane są do CAD w postaci obrazów rastrowych (kafelków) i zapisywane na dysku)

– Pobieranie do CAD danych wektorowych z geoportal.gov.pl (Granice i opis działek ewidencyjnych i jednostek administracyjnych, nazwy geograficzne)

– Wyświetlanie danych geoprzestrzennych z serwisów WFS (np. dane opisowe z ewidencji gruntów i budynków, dane adresowe, dane statystyczne itp.)

– Posiada rozbudowaną listę predefiniowanych serwisów WMS/WMTS/WFS (np. dane z geoportal.gov.pl, Google maps, OpenStreetMap, mapy tematyczne itd.)

– Możliwość łatwego dodawania dowolnych serwisów za pomocą kreatora

OBSŁUGA MODELI 3D

– Tworzenie numerycznych modeli terenu (NMT) (Na podstawie zbiorów współrzędnych, elementów z mapy)

– Pobieranie NMT z geoportal.gov.pl

– Import NMT z plików w formatach LandXML, Esri grid

– Wykorzystanie NMT przy opracowaniu profili i przekrojów

– Obliczenia objętości mas ziemnych

TWORZENIE PROFILI I PRZEKROJÓW

– Generowanie profili i przekrojów na podstawie XYH, modeli 3D, danych z geoportal.pl

– Wygodne pozyskiwanie danych do przekrojów z rysunku CAD

– Posiada szereg narzędzi automatyzujących pozyskiwanie danych do przekrojów (Wyszukiwanie punktów wzdłuż linii przekroju, interpolowanie rzędnych, translacja wysokości)

– Automatyczne generowanie arkuszy rysunków przekrojów w CAD wraz z opisami

PRZETWARZANIE MAP NUMERYCZNYCH

– Posiada wiele narzędzi do automatyzacji edycji mapy (np. spłaszczenie rysunku, rozsuwanie tekstów, zmiana łuku na polilinię, przycinanie mapy itd.)

– Transformacja mapy pomiędzy układami współrzędnych i wysokości

– Automatyczne kreślenie tras z opisami

– Kreślenie buforów

OBSŁUGIWANE FORMATY DANYCH

– Import

Mapa: GML, ESRI Shapefile, GeoJSON

Numeryczny model terenu (model 3D): LandXML, ESRI Grid

Zbiory współrzędnych: txt, csv, GPX, GeoJSON, TDS Raw (raw, rw5), Leica GSI, Sokkia SDR, SurvCE (crd), N-GEO (png), EWMAPA (punkty.dat), GEO89 (p89), WinKalk (points.db), C-GEO (db, cgo), GeoKalk (geo.mdb)

Rastry: RGB, Targa, Tag Image File Format, Apple PICT, PCX, Compuserve GIF, Windows BMP, Sun Raster, Img, Image RGB, RLE, FLI Animation Format, COT, JPEG, CIT, TG4, Cals Type 1 CCITT4, RLC, Portable Natwork Graphics, GEOTIFF, Bentley HMR, Internet TIFF, C29, MrSID, ERMapper Compressed Wavelets, Ingr. TIFF, MultiChannel, C30, C31

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (kierujące do instrukcji obsługi)

– Eksport

Mapa: GML, ESRI Shapefile, GeoJSON, Google Earth KML

Zbiory współrzędnych: txt, Google Earth KML, GeoJSON, Leica GSI, GPX, GEO2000, M-GEO (Workabout), Geodimetr, Sokkia SDR, Garmin PCX5, Ozi Explorer WPT, Fugawi

Rastry: RGB, Targa, Tag Image File Format, Apple PICT, PCX, Compuserve GIF, Windows BMP, Sun Raster, Img, Image RGB, RLE, COT, JPEG, CIT, TG4, Cals Type 1 CCITT4, Portable Natwork Graphics, GEOTIFF, Bentley HMR, Internet TIFF, C29, ERMapper Compressed Wavelets, Ingr. TIFF, JPEG2000, RGB Compressed, CRL, Anatech LRD, Wireless BitMap, Erdas IMG, Internet TiFF64

KOMPATYBILNOŚĆ

– IntelliCAD i pochodne

Od wersji 6, w tym: BricsCAD, ZwCAD+, GStarCAD, progeCAD, ActCAD i inne.

– Bentley MicroStation

95, SE, v7/J, v8, v8 2004 Edition, XM, v8i, Connect Edition oraz wersjami pochodnymi: PowerDraft, PowerMap, GeoOutlook, Redline, Navigator. Zalecana jest wersja v8 2004 lub nowsza.

W przypadku wersji „okrojonych’ typu Redline, Navigator mogą wystąpić pewne ograniczenia funkcjonalności. Wersje starsze niż v8 nie pozwalają na kreślenie map obiektowych.

– Autodesk AutoCAD

Od wersji 2000 do najnowszej, AutoCAD LT – tylko z programem LT Extender lub Cadsta Max.

– ARES Commander

Ares Standard, Ares Commander od wersji 2018.

 

 

 

 

0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu