fbpx

GeoView – lista zmian

v2023.11

28.11.2023
– Udoskonalono mechanizm rozpoznawania platform CAD
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2023

06.02.2023
Pobierz GeoView v2023
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2022

29.03.2022
Pobierz GeoView v2022
– Narzędzie do wyświetlania informacji o działce z Geoportalu dostosowano do zmian które zaszły w sposobie działania serwera GUGiK
– Zaktualizowano listę układów współrzędnych
– Dodano możliwość wyboru układu współrzędnych według kraju
– Dodano automatyczne pobieranie plików “Grid Shift”, jeśli układ współrzędnych wymaga takiego pliku
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2021

11.05.2021
Pobierz GeoView v2021
– Dodano import/eksport punktów w formacie GeoJSON
– Dodano import punktów w formacie Sokkia SDR
– Udoskonalono sposób działania narzędzia do sortowania punktów, sortowanie następuje według aktywnej kolumny
– Dodano możliwość ustawienia kąta obrotu dla tekstów wysyłanych do CAD
– We właściwościach pliku dodano informację o punkcie średnim (centroidzie)
– W menu Narzędzia – Wypełnij kolumnę dodano możliwość interpolacji rzędnych na podstawie sąsiednich punktów
– Współpraca z programem TranMap v2021 – możliwość transformacji współrzędnych bezpośrednio w oknie GeoView, jeśli program TranMap jest zainstalowany
– W informacji o punkcie uwzględniono aktywny link pojawiający się w informacji o działce z Geoportalu
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2020.6

29.06.2020
Pobierz GeoView v2020.6
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Dodano eksport do formatu Sokkia SDR
– Poprawki w obsłudze układów współrzędnych dla wersji angielskiej i niemieckiej

v2020.4

07.04.2020
Pobierz GeoView v2020.4
– Zaktualizowana usługa pobierania rzędnych z modelu GUGiK

v2020

07.02.2020
Pobierz GeoView v2020
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Dodano opcję: CAD – Ustawienia pobierania – Pomiń zdublowane współrzędne
– Poprawiony eksport do formatu TXT UNICODE
– Dodano niemiecką wersję językową

v2019.11

07.11.2019
Pobierz GeoView v2019.11
– Nowa funkcja wypełnienia kolumny rzędnymi z Numerycznego Modelu Terenu z Geoportalu
– Rozszerzenie funkcji “Informacje o punkcie” o rzędną z Geoportalu
– GeoView rozbudowany o nowe funkcjonalności otrzymał II miejsce w konkursie Głównego Geodety Kraju w kategorii „Opracowanie komercyjnej aplikacji bądź serwisu internetowego wykorzystujących usługę NMT”
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v2019.9

09.09.2019
Pobierz GeoView v2019.9
– Udoskonalone działanie szkicu dla dużych zbiorów współrzędnych
– Udoskonalone pobieranie współrzędnych bloków z DWG, umożliwiono odczyt numeru punktu z atrybutu
– Dodano angielską wersję językową

v2019

19.05.2019
Pobierz GeoView v2019
– Pierwsza wersja pod marką Cubic Orb
– Zaktualizowana funkcja wyświetlania informacji z Geoportalu
– Przebudowana funkcja przeszukiwania tabeli
– Nowy, elastyczny system licencjonowania
– Nowy, udoskonalony mechanizm aktywacji licencji

v3.93

21.12.2018
Pobierz GeoView v3.93
– Dodano funkcję wysyłania kodów jako teksty do CAD
– Nowe opcje zaawansowanego zaznaczania punktów: Zaznacz wszystkie od bieżącego, Zaznacz co drugi punkt od bieżącego
– Umożliwienie użycia pustego łańcucha w narzędziu zaznaczania według maski numeru / kodu
– Zaktualizowano funkcjonalność GeoX Cloud

v3.92

11.09.2018
– Usunięty problem z pobieraniem współrzędnych zaznaczonych elementów w niektórych programach CAD (platforma DWG)
– Udoskonalony import plików GPX

v3.9

24.05.2018
– Program dostosowany do ARES Commander
– Dodano możliwość wyświetlania rzędnych na szkicu punktów
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v3.88

23.10.2017
– Program dostosowany do najnowszych wersji platform CAD, w tym ZwCAD 2018 i GstarCAD 2018
– Poprawiony odczyt plików tekstowych
– Usunięty błąd odczytu plików DB z C-GEO i Winkalka
– W MicroStation poprawiono wskazywanie punktu, tak, aby działał AccuSnap

v3.87

25.07.2017
– Przywrócono działanie funkcji wyświetlania informacji o punkcie z Geoportalu, po zmianach w serwisie
– W AutoCAD/IntelliCAD dodano możliwość wrzucania na mapę predefiniowanych bloków z atrybutami
– W informacji o punkcie dodano powierzchnię działki oraz nazwę obrębu
– Udoskonalono zaznaczanie punktów według maski kodu i numeru, umożliwiając użycie znaku “?” oznaczającego dowolny znak lub znaku “*” oznaczającego dowolny ciąg
– Usunięto błąd występujący w funkcji autonumeracji kiedy numer zawiera znak “e”
– Usunięto błąd polegający na nieprawidłowym interpretowaniu ręcznych ustawień importu plików TXT

v3.86

15.10.2016
– Istotne poprawki dla użytkowników MicroStation v8/2004/XM/v8i

v3.85

14.09.2016
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD, w tym MicroStation Connect Edition
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v3.84

04.04.2016
– Import współrzędnych GPS z danych EXIF plików JPG z transformacją do układu państwowego
– Opcja “Nowy plik”
– Nowy pasek narzędzi – zaznaczanie punktów na rysunku CAD
– Opcja zapamiętywania ostatnich współrzędnych
– Zaktualizowana obsługa portalów mapowych
– Opcja pomijania współrzędnych zerowych przy wysyłaniu do CAD
– Usunięty błąd zapisu współrzędnych bez separatora
– Dostosowanie programu do najnowszych wersji platform CAD

v3.82

21.05.2015
– Współpraca z GstarCAD 2015
– Odczyt plików CRD z SurvCE
– Odczyt plików GPX z transformacją do układu państwowego
– Nowa funkcja: wypełnij kolumnę. Można wypełnić dowolnym tekstem lub wybrać pobieranie identyfikatorów działek z Geoportalu albo obliczanie numeru sekcji
– W menu “Zaznaczanie” dodano opcję zaznaczania punktów o takim samym numerze, kodzie, współrzędnych, jak bieżacy punkt
– Możliwość ustawienia w opcjach justyfikacji kreślonych tekstów w CAD
– Podczas pobierania współrzędnych klikniętego punktu w CAD wraz z kreśleniem numeru, uwzględniane są cechy tekstu ustawione w opcjach
– Poprawiono zaokrąglanie współrzędnych uwzględniając reguły Bradis-Kryłowa
– W funkcji przesiewania współrzędnych okręgiem dodano opcję użycia współrzędnych bieżącego punktu
– Zapamiętywanie ustawienia eksportu do TXT
– Format kopiowania punktów do schowka zgodny z ustawieniami eksportu do TXT

v3.81

02.01.2015
– Zaktualizowana funkcja wyświetlania informacji z Geoportalu
– Dostosowanie programu do najnowszych wersji platform CAD

v3.8

12.09.2014
– Odświeżony wygląd
– Zaktualizowana współpraca z Geoportal.pl oraz Google Maps
– Nowa opcja CAD – Wyślij – Okręgi
– Dostosowanie programu do najnowszych wersji platform CAD
– Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych starszych niż Windows XP

v3.79

30.11.2013
– Znacznie przyśpieszono odczyt dużych plików ze współrzędnymi
– Program dostosowany do najnowszych wersji platform CAD
– Nowa opcja CAD – Wyślij – kliknięcia

v3.77

08.12.2012
– Poprawione wykrywanie Bricscad v13, MicroStation v7 i AutoCAD LT z Cadsta Max

v3.76

26.11.2012
– Dodano obsługę progeCAD 2013 i Bricscad v13
– Usunięto kilka błędów

v3.75

12.08.2012
– Wprowadzono obowiązkową automatyczną aktywację programu przez internet
– Dodano obsługę ZwCAD+
– Nowa opcja podglądu punktów w Google Earth
– Poprawiono wyświetlanie punktu w Google Maps
– Opcja wyślij aktywny symbol (blok) wyświetla ostatnio użytą nazwę bloku w AutoCAD / IntelliCAD (nie trzeba wpisywać ręcznie)
– Usunięto błąd polegający na zawieszaniu się programu podczas eksportu punktów do niektórych formatów
– Kilka innych poprawek i udoskonaleń

v3.71

09.12.2011
– Lepsza współpraca z 32/64bit AutoCAD/Civil 2010-2012, progeCAD 2011, ZWCAD 2011 i 2012, GstarCAD 2011 i 2012, Bricscad V12
– Kilka innych poprawek i udoskonaleń

v3.7

03.08.2011
– Dodano eksport punktów do popularnych formatów używanych w nawigacji GPS (Google Earth KML, GPX, Garmin PCX5, OZI Explorer WPT, Fugawi)
– Rozbudowano narzędzie kontroli punktów
– Zaktualizowano opcję wyświetlania informacji o punkcie z Geoportalu ze względu na zmiany w działaniu serwisu Geoportal

v3.69

26.02.2011
– Lepsza współpraca z GstarCAD 2010 i 2011, ZwCAD 2010 i 2011, AutoCAD 2010 i 2011
– Informacja o punkcie – dodana obsługa serwisów mapowych: bing Maps, Yahoo! Maps
– Opcja pobierania współrzędnych z dowolnych elementów zawierających origin jest teraz dostępna w AutoCAD i IntelliCAD

v3.68

11.01.2011
– Rozbudowano narzędzie kontroli punktów, dodano wyszukiwanie punktów w parach, uśrednianie i łączenie punktów
– Pobieranie współrzędnych CAD – dodano opcje autonumeracji punktów i jednoczesnego kreślenia numeru podczas pobierania
– Kreślenie punktów z kodami w AutoCAD/IntelliCAD – dodano możliwość wskazania folderu zawierającego bloki
– Ulepszono odczyt plików tekstowych w trybie “autmatycznym”
– Informacja o punkcie – dodana obsługa serwisów mapowych: Zumi, Geoportal, Targeo, mapGo

v3.67

07.08.2010
– Współpraca z GstarCAD 2010 i ZwCad 2010
– Usunięte błędy podczas działania w Windows 7 i Windows Vista
– Odczyt plików TDS RAW/RW5
– Odczyt i eksport plików Leica GSI
– Opcja “Autouzupełnianie”
– Okienko umożliwiające przerwanie wysyłania punktów do CAD
– Zoomowanie rolką myszy w oknie szkicu punktów

v3.66

03.03.2010
– Poprawiona współpraca z GStarCAD
– Poprawione operacje odczytywania/wysyłania współrzędnych 3D
– Rozpoznawanie układu współrzędnych
– lista sekcji we “Właściwościach pliku”
– nowa opcja “Informacje o punkcie”, umożliwiająca wyświetlanie danych katastralnych z Geoportalu oraz wyświetlanie okolicy punktu w Google Maps

v3.65

07.02.2010
– Dostosowano program do pracy w Windows 7

v3.64

26.09.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 3.63

v3.63

05.05.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 3.62

v3.62

17.03.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 3.61

v3.61

19.11.2008
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 3.6

v3.6

19.10.2008
– Dodano opcję sortowania punktów
– Dodano obsługę Corel DRAW i Corel DESIGNER
– Dodana opcja CAD – pobieranie współrzędnych z dowolnych elementów zawierających origin

v3.53

20.01.2008
– Nowe menu “Zaznaczanie” i “Widok”
– Nowe paski narzędzi “Zaznaczanie” i “CAD”
– Dodana obsługa DesignCAD i TurboCAD
– Nowe narzędzie “Kontrola punktów”
– Dostęp do “Ustawień CAD”
– Pobieranie współrzędnych z rysunków CAD – z zaznaczonych elementów lub przez kliknięcie
– Ustawienia importu i eksportu pliku tekstowego
– Możliwość wygenerowania tekstowego wykazu współrzędnych – opcja “Raport”
– Szkic punktów – przycisk “Śledzenie”

v3.41

23.06.2006
– Poprawiono obsługę plików DAT EwMapy (usunięto wyświetlanie skasowanych punktów)

v3.4

13.06.2006
– Dodano obsługę plików DAT EwMapy
– Dodano transmisję do Geodimetr (Geodat)
– Nowa opcja odświeżenia pliku
– Dodano możliwość ustawienia parametrów eksportu do pliku tekstowego
– Możliwość zmiany numerów (zanumerowanie, obcinanie itp.) oraz zmiany kodów
– Umożliwiono wykonanie translacji współrzędnych

v3.33

28.05.2006
– Poprawiono autoryzację wersji darmowej

v3.32

22.04.2006
– Dodano w “Opcjach” możliwość ustawiania dokładności współrzędnych

v3.31

23.03.2006
– Dodano możliwość eksportu do GEO2000 dla modeli USB

v3.3

18.03.2006
– Umożliwiono zaawansowane filtrowanie punktów
– Dodano obsługę IntelliCAD
– Usprawniono wstawianie tekstów do rysunku CAD
– Wprowadzono kilka przydatnych interaktywnych narzędzi CAD
– Zmieniono układ menu i dodano aplet “Opcje”

v3.2

27.01.2006
– Wprowadzono możliwość zaznaczania punktów i wykonywania operacji na zaznaczonych punktach
– Wprowadzono obsługę GEO2000 v3

v3.04

31.01.2005
– W menu CAD dodano opcje: Wyślij jako aktywny symbol, oraz Kliknij w tym punkcie

v3.02

18.08.2004
– Dodano transmisję do programu M-GEO (Psion Workabout)

v3.0

19.05.2004
– Wprowadzono nowy, bardziej przyjazny interfejs
– Zwiększono liczbę obsługiwanych formatów,
– Ulepszono edycję współrzędnych
– Dodano funkcje CAD umożliwiające wysyłanie numerów punktów, rzędnych, symboli do rysunku MicroStation lub AutoCAD

v2.2

16.09.2002
– Dodano obsługę GEO2000

v2.1

11.02.2002
– Dodano obsługę Winkalk i C-GEO dla Windows

v2.0

12.01.2002
– Pierwsza wersja dla Windows
– Poza nowym interfejsem możliwości te same co wersja dla DOS

v1.2

11.05.2000
– Dodano opcję szkicu

v1.1

04.03.2000
– Dodano obsługę txt

v1.0

10.11.1999
– Pierwsza wersja programu dla systemu MS-DOS. W założeniu ma to być program, który umożliwia “podglądanie” zawartości plików ze współrzędnymi, bez uruchamiania macierzystych programów.
– Obsługuje pliki p89 i cgo

0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu