Uśrednianie pomiarów wielokrotnych

Wybierz Narzędzia -> Opcje Aby uśrednić pomiary wielokrotne, wpisz wartość promienia wyszukiwania oraz wybierz, czy program powinien uwzględniać wysokość H oraz błędy pomiaru podczas uśredniania. Zaznaczenie opcji Uśrednij pomiary wielokrotne spowoduje uśrednienie punktów, które znajdują się w bliskiej odległości (mniejszej lub równej zadanemu promieniowi). Uśrednij Pomiary Wielokrotne RawGNSS generuje zestawienie uśrednionych współrzędnych, które zawiera punkty do uśrednienia oraz punkt uśredniony. Podczas eksportu współrzędnych program zapisze współrzędne uśrednionego punktu z numerem, który jako pierwszy pojawił się w raporcie. Przykładowo, jeśli w raporcie znajdują się trzy blisko położone punkty o numerach i w kolejności 1a, 1b, 1c program po eksporcie współrzędnych zapisze punkt 1a z uśrednionymi współrzędnymi. Wykaz Uśrednionych Współrzędnych W przypadku, gdy opcja Uwzględnij błędy podczas uśredniania jest zaznaczona program oblicza średnią ważoną na podstawie błędów pomiarowych.