Transformacja międzyukładowa i w oparciu o punkty dostosowania

Na karcie Dane transformacji wybierz rodzaj transformacji Między układami lub W oparciu o punkty dostosowania Transformacja między układami Wybierz układ pierwotny i wtórny (układ pierwotny może być automatycznie rozpoznany dzięki opcji Rozpoznaj układ). Na karcie transformacji określ ustawienia transformacji, a następnie kliknij przycisk Start!. Transformacja w oparciu o punkty dostosowania W klasycznej tabelce, jak w "programie geodezyjnym", wpisujemy współrzędne punktów dostosowania. Współrzędne mogą być pobierane automatycznie z bazy po wpisaniu numeru punktu. Aby to umożliwić, należy podłączyć bazę współrzędnych - przycisk Więcej opcji. Nad tabelką znajdują się również przyciski umożliwiające współpracę z programem CAD - zoomowanie do punktu lub sczytywanie współrzędnej klikniętej na rysunku. Należy zwrócić uwagę, że podczas używania tych funkcji, jest istotne, po której stronie tabelki znajduje się aktualnie kursor (zaznaczenie). Jeśli po lewej stronie, operacje będą dotyczyć układu pierwotnego, jeśli po prawej - układu wtórnego. Punkty dostosowania można zaznaczać (klawisz F5). Jeśli zaznaczono jakieś punkty, to w obliczeniach zostaną uwzględnione tylko punkty zaznaczone, w przeciwnym wypadku - wszystkie punkty. Aby można było podłączyć bazę współrzędnych, wymagane jest zainstalowanie programu GeoView (do tego celu wystarczy wersja bezpłatna udostępniana na https://pl.cubicorb.com/programy/geoview-lista-zmian/).