Tabele WinKalk i C-Geo

Aby można było odczytywać tabele programu WinKalk lub C-GEO, w systemie powinien być zainstalowany jeden z tych programów. W przeciwnym razie należy zainstalować dodatkowo sterowniki Borland Database Engine.