RawGNSS -Szybki kurs obsługi programu

Wczytywanie pliku RAW Za pomocą przycisku Wczytaj plik RAW, otwórz plik źródłowy, dla którego chcesz sporządzić raport. Gotowy raport wyświetli się w oknie programu. Wczytywanie pliku RAW z Cubic Cloud Opcja jest dostępna w przypadku posiadania oprogramowania pomiarowego QuickGNSS wraz z dostępem do chmury Cubic Cloud. Pozwala na szybkie wczytanie pliku RAW do programu RawGNSS. Po wykonaniu pomiarów w programie QuickGNSS udostępnij raport w Cubic Cloud (Raport -> Udostępnij dane RAW). W programie RawGNSS wybierz Plik -> Wczytaj plik RAW z Cubic Cloud. Plik RAW zostanie automatycznie wczytany do programu RawGNSS. Zapis do pliku Aby zapisać wygenerowany raport do pliku, kliknij przycisk Zapisz raport TXT/HTML. Wyświetlanie raportu Aby wyświetlić wygenerowany plik z raportem w domyślnej aplikacji Windows, kliknij przycisk Wyświetl raport TXT/HTML. Wyświetlanie współrzędnych w Google Earth i GeoView Jeśli chcesz podejrzeć współrzędne pomierzonych punktów w programie Google Earth lub GeoView, kliknij Narzędzia -> Wyświetl pomierzone współrzędne w GeoView/ Wyświetl wszystko w Google Earth. Dostosowanie raportu i działania programu Jeśli chcesz dostosować wygląd raportu i działanie programu, kliknij menu Narzędzia -> Opcje.