fbpx

QuickGNSS – lista zmian

v2023.2
17.02.2023
Pobierz QuickGNSS v2023.2
– Eksport aktywnego rysunku do formatu KML
– Import map w formatach TAB (Mapinfo®) i GeoJSON
– Wyszukiwarka kodów
– Możliwość sortowania obiektów po nazwie, czasie modyfikacji i czasie utworzenia
– Możliwość zdefiniowania osi inwestycji i wyświetlania kilometrażu
– Wyświetlanie kąta wychylenia tyczki dla odbiorników z e-libellą / IMU
– Pomiar biegunowy z możliwością określenia azymutu i odległości za pomocą wychylenia tyczki z GPS z aktywną korekcją wychylenia
– Dodano obsługę dalmierza Disto D3a
– Dodano obsługę odbiorników AlphaGEO

v2022.7
21.07.2022
Pobierz QuickGNSS v2022.7
– Dodano obsługę plików SHP (Esri ®)
– W obliczeniach odległości dodano wyświetlanie spadków w %
– W właściwościach elementu CAD dodano przyciski umożliwiające bezpośrednie przejście do modułu obliczeń odległości i powierzchni
– Dodano obsługę dalmierza Leica Disto D510
– Poprawiono obsługę plików DXF i LandXML
– Dodano turecką wersję językową
– Dodano obowiązujący model geoidy PL-EVRF2007 z 2021r.

v2022
28.02.2022
Pobierz QuickGNSS v2022
– Możliwość kreślenia i pomiaru elementów CAD: linii, powierzchni, symboli i tekstów
– Możliwość edycji geometrii i cech elementów CAD
– Nowy przycisk na mapie umożliwiający zmianę trybu pracy: tryb pomiaru punktów i tyczenia oraz tryb kreślenia, pomiaru i edycji obiektów CAD
– Rozszerzono format pliku CSV z listą kodów, umożliwiając szczegółowe definiowanie cech elementów CAD związanych z kodem
– Nowa lista kodów wraz z predefiniowanymi symbolami i stylami linii
– Nowa lista kodów zgodna z aktualnymi rozporządzeniami
– Możliwość pomiaru z jednoczesnym kreśleniem obiektów zgodnie z symboliką rozporządzenia (możliwość późniejszego eksportu pomierzonych obiektów do GML w programie GoKart)
– Włączono snapowanie do środka odcinka linii w narzędziu “Wybór wektora z mapy”
– Dodano eksport współrzędnych do formatów: Leica GSI, Sokkia SDR, GPX, GeoJSON, Google Earth KML, Garmin PCX5, Ozi Explorer WPT
– Dodano obsługę modeli 3D w formatach LandXML, DXF oraz ITF
– Tyczenie modeli 3D: po dodaniu pliku 3D do “Map offline”, wyświetlana jest wysokość modelu i odległość pionowa do powierzchni modelu, jeśli pozycja GPS znajduje się w granicach modelu
– Dodano możliwość wyboru metody interpolacji geoidy (bilinear, bicubic)
– Ulepszono obsługę dużych rastrów georeferencyjnych
– Dodano obsługę rastrów w formacie TIFF
– Dodano obsługę połączenia z odbiornikami przez port TCP/IP
– W obliczeniach powierzchni dodano wartość powierzchni 3D
– Nowy przycisk “tycz następny punkt” widoczny podczas tyczenia punktu z tabeli
– Dodano możliwość przenumerowania zaznaczonych punktów
– Zaawansowane zaznaczanie punktów wzbogacono o opcję “Zaznacz pomiędzy już zaznaczonymi”
– W oknie edycyjnym punktu dodano przycisk “Pokaż w Google Maps”
– W ustawieniach obiektu dodano możliwość wpisania nazwy użytkownika. Jeśli nazwa użytkownika jest określona, odpowiednia informacja pojawia się w raporcie
– Dodano wsparcie dla odbiorników: SatLab Freyja, ComNav T30 IMU, Carlson BRx7, Foif A20
– Zaktualizowano listę układów współrzędnych
– Dodano możliwość wyboru układu współrzędnych według kraju
– Dodano automatyczne pobieranie plików “Grid Shift”, jeśli układ współrzędnych wymaga takiego pliku
– Dodano węgierską i ukraińską wersję językową

v2021.1
03.03.2021
Pobierz QuickGNSS v2021.1
– Jeszcze lepsza obsługa plików DXF
– Możliwość włączania i wyłączania warstw w poszczególnych plikach DXF
– Tyczenie linii zawierającej łuki (LWPOLYLINE) z pliku DXF
– Możliwość podziału tyczonej linii na odcinki i łuki o zadanej długości
– Ustawienia mapy wzbogacone o możliwość wyboru koloru punktu w zależności od jego źródła
– Podwojono liczbę dostępnych przycisków “Szybki kod”
– W pomiarze ciągłym dodano opcję trybu sprawdzania minimalnej odległości (sprawdzanie wszystkich pomierzonych punktów lub ostatniego punktu)
– Wsparcie dla rozwiązania ARTK FIXED
– W module obliczeniowym domiarów prostokątnych dodano możliwość obliczenia punktu średniego z dwóch punktów

v2020.12
15.12.2020
Pobierz QuickGNSS v2020.12
– Nowe narzędzie do wybierania kodów punktów: możliwość definiowania własnych bibliotek kodów w pliku CSV, edytowalna lista ostatnio użytych kodów, możliwość przypisania liczby epok do poszczególnych kodów
– Współrzędne stacji bazowej w raporcie w układzie lokalnym
– Możliwość dodania do raportu obliczenia powierzchni
– Możliwość ustawienia kąta maski elewacji w odbiorniku GNSS
– Usprawniona obsługa dalmierzy ręcznych Bosch, możliwość przechwycenia pomiaru wywołanego przyciskiem dalmierza
– Eksport współrzędnych do pliku TXT uzupełniony o opis punktu
– Domyślna nazwa nowego obiektu ustawiana jako aktualna data i czas
– Dodano portugalską wersję językową

v2020.10
02.10.2020
Pobierz QuickGNSS v2020.10
– Rozwiązano problem z niektórymi urządzeniami z Android 10

v2020.9
30.09.2020
Pobierz QuickGNSS v2020.9
– Opublikowano aplikację na Google Play. Ważne: podczas instalowania nowej wersji konieczne będzie ponowne wpisanie klucza licencyjnego
– Podczas tworzenia nowego punktu w tabeli można określić współrzędne przez kliknięcie dowolnego punktu na mapie albo skopiować współrzędne z istniejącego punktu lub wektora
– Dodano możliwość zaznaczania punktów w tabeli według zakresu numerów oraz według daty
– Dodano opcję zmiany jakości (rozdzielczości) wyświetlania map online i offline
– Udoskonalona obsługa odbiorników GNSS z sensorami
– Dodano obsługę odbiornika Kolida K5 z IMU

v2020.6
22.06.2020
Pobierz QuickGNSS v2020.6
– Udoskonalony moduł obsługi urządzeń Bluetooth, możliwość łączenia z odbiornikami bez parowania
– Udoskonalony moduł połączeń z NTRIP
– Wcięcie liniowe – dodano przyciski “↑” – kolejne wcięcie i “⇵” – zamień miary miejscami
– Dodano możliwość zapisania domyślnej listy kodów
– Na ekranie pomiarowym dodano wyświetlanie aktualnej liczby epok dla pomiaru uśrednianego
– Łatwiejsze ustawianie podstawowych parametrów pomiaru takich jak numer punktu, kod, wysokość anteny, liczba epok oraz wybór punktu do tyczenia przez kliknięcie parametru na ekranie pomiarowym
– Zróżnicowano wyświetlanie punktów na ekranie pomiarowym w zależności od źródła: punkty użytkownika (z importu) są wyszarzone
– W obiektach dodano możliwość sortowania według nazwy lub daty obiektu oraz możliwość wyświetlania daty pod nazwą obiektu (opcje dostępne z poziomu menu kontekstowego listy obiektów – dłuższe przyciśnięcie / long click)
– Dodano raportowanie odczytów z echosondy
– Wielkość napisów interfejsu uzależniono od aktualnych ustawień dla całego systemu dostępnych w Androidzie, zazwyczaj: Ustawienia – Wyświetlacz – Rozmiar czcionki
– Rozwiązano problem z zamykaniem programu podczas usuwania lub edycji punktu
– Poprawki w obsłudze układu DHDN (Niemcy)
– Obsługa odbiornika Gintec F90 z IMU oraz ProMark 500

v2020.4
20.04.2020
Pobierz QuickGNSS v2020.4
– Kontrola numeracji punktów
– Zaznaczanie punktów według typu – pozwala filtrować punkty pomiarowe, zaimportowane lub wprowadzone ręcznie oraz powstałe w wyniku obliczeń
– Zaznaczanie punktów według maski numeru i kodu – pomocne w filtracji punktów osnowy, lub pikiet o poszczególnych kodach
– Zaznaczanie punktów według zawartości – w szybki sposób odnajduje punkty, w których dodano komentarz (nagranie, zdjęcie, opis, rzędna)
– Wyświetlanie pozycji księżyca na kompasie, tyczenie “na księżyc”
– Rzut punktu na linię oraz tyczenie linii – wyświetlanie całkowitej długości linii
– Obiekty – wyświetlanie pełnej ścieżki folderów w pasku tytułowym
– Pomiar wcięcia liniowego z wykorzystaniem pochyłomierza (działa przy wyłączonej pełnej korekcji wychylenia) – opcja aktywna w odbiornikach z pochyłomierzem
– Opcja włączenia korekcji wysokości zamiast pełnej korekcji wychylenia – opcja aktywna w odbiornikach z pochyłomierzem
– Udoskonalone dynamiczne tyczenie najbliższego punktu – pierwszeństwo dla źródłowych punktów jeśli w pobliżu znajdują się punkty z pomiaru
– Obsługa odbiorników RTK przez mock location za pomocą dedykowanych aplikacji (Trimble Mobile Manager, Spectra Precision Space, Leica Zeno Connect, Eos Tools Pro i inne)
– Obsługa odbiorników South, Kolida, Ruide, Pentax
– Dodana niemiecka wersja językowa

v2020
09.01.2020
Pobierz QuickGNSS v2020
– Dodano możliwość importu współrzędnych w formatach CSV, GPX, RAW/RW5, GSI (Leica), CRD (Carlson)
– Ulepszony import DXF z dowolnych źródeł, np Dropobox, Google Drive itp.

v2019
13.12.2019
Pobierz QuickGNSS v2019
– Pierwsza wersja programu

 

Pełna oferta programu znajduje się na stronie sklepu.

W przypadku wystąpienia chęci kontaktu z pomocą techniczną Cubic Orb, zachęcamy do kontaktowania się za pośrednictwem maila biuro@cubicorb.com lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu