fbpx

Utworzone przez admin

12/03/2021 2 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Reading Time: 2 minutes

Protokół weryfikacji operatu technicznego – obowiązek urzędu geodezyjnego

Chociaż postępowanie w sprawie przyjęcia operatu technicznego do zasobu nie jest, do pewnego momentu, postępowaniem administracyjnym, dokumenty sporządzane przez wykonawców i urzędników muszą spełniać wymagania formalne. Nie inaczej ma się sprawa w przypadku protokołu weryfikacji operatu technicznego. W tym artykule opiszemy co powinien on zawierać i jaką mieć formę.

Wymogi formalne protokołu weryfikacji w prawie geodezyjnym i kartograficznym

Obowiązek sporządzenia i doręczenia protokołu weryfikacji operatu technicznego wynika z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Jest ona jednym z podstawowych aktów prawnych w geodezji. Chcesz dowiedzieć się jakie inne akty prawne mają znaczenie dla przyjęcia operatu geodezyjnego do zasobu? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem i filmem na Youtube.

Zgodnie z art. 12b ust. 3 prawa geodezyjnego zarówno pozytywny, jak i negatywny wynik weryfikacji utrwala się w protokole. Artykuł 12b ust. 6 tej ustawy wyraźnie wskazuje natomiast, że „w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości”.

Jak wynika z tych przepisów, sporządzenie protokołu weryfikacji jest obowiązkiem urzędu geodezyjnego (czyli organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej). Protokół zawierający negatywny wynik weryfikacji powinien ponadto wskazywać jakie uchybienia i jakie nieprawidłowości zauważył urząd geodezyjny. Powinien on być również zwrócony wykonawcy prac geodezyjnych. Wymagania stawiane operatowi przez ustawę prawo geodezyjne są dość ogólne. Jednak właśnie na tym etapie organy bardzo często popełniają błędy. A błędy dają wykonawcom możliwość odwołania się od negatywnej decyzji. Więcej na ten temat w jednym z naszych następnych artykułów.

Wymogi formalne protokołu weryfikacji w rozporządzeniu w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowe wymogi jakie powinien spełniać protokół weryfikacji operatu technicznego znajdują się w rozporządzeniu ministra rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Zawiera ono m.in. wzór protokołu weryfikacji, który możecie pobrać również tutaj.

Z rozporządzenia w sprawie wzorów wynika, że protokół weryfikacji powinien zawierać:

 • datę otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 • wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska, osoby dokonującej weryfikacji
 • imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy prac geodezyjnych
 • imię i nazwisko oraz numer uprawnień geodezyjnych kierownika prac geodezyjnych
 • ocenę czy wyniki prac geodezyjnych są kompletne z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii
 • ocenę czy pomiary geodezyjne zostały wykonane, a wyniki pomiarów geodezyjnych opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii
 • ocenę czy przekazywane zbiory danych są zgodne z bazami danych prowadzonych przez organ
 • datę i podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ

Warto pamiętać, że dokonując negatywnej oceny zgodności operatu geodezyjnego z prawem organ powinien poinformować wykonawcę o zakresie nieprawidłowości i naruszonym przepisie prawa. W jaki sposób organ powinien to zrobić? I jakie błędy zdarza mu się popełnić? O tym dowiecie się w jednym z następnych artykułów.

Utworzone przez admin

12/03/2021 2 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Tagi:

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 3

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 2

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 1

Read more

17/04/2024 12 min

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ DO STANDARDU Z 2021 R....
Read more

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA NATURALNA’ I ‘PIKIETA SZTUCZNA’? Jednym...
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S....
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE Skala ‘S....
Read more

Powiązane wpisy

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ...

Czytaj dalej

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA...

Czytaj dalej

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA...

Czytaj dalej
0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu