fbpx

Udostępniliśmy aktualizację programu RawGenius.

Wersja 1.1 została dostosowana do opublikowanych niedawno zaleceń technicznych “Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS”.

Według wytycznych, współrzędne punktu w układzie WGS84 powinny być wyrażone jako współrzędne kartezjańskie lub przyrosty współrzędnych kartezjańskich, dlatego w RawGenius możemy teraz ustawić taką opcję.

Dzięki zaangażowaniu użytkowników programu oraz nadsyłanym plikom z pomiaru, udało się wyeliminować wiele niedoskonałości programu oraz przystosować program do obsługi kolejnych urządzeń.

Dziękujemy wszystkim użytkownikom za nadsyłanie plików pomiarowych i prosimy o kolejne 🙂

Share This