fbpx

Global Mapper – podstawowe informacje

v. 20
Global Mapper 18 Layout

 

global mapper logoGlobal Mapper to łatwe w użyciu oprogramowanie GIS umożliwiające wyświetlanie obrazów rastrowych, wysokościowych i zestawów danych wektorowych. Posiada funkcje konwersji między formatami, edytowania, mozaikowania, reprojekcji, kalibracji rastrów, obsługi baz danych geoprzestrzennych, obsługi GPS, tworzenia profili terenu, drukowania i wiele innych.

Global Mapper coraz bardziej zmierza w swym rozwoju do połączenia zadań związanych z kartografią, GIS i nawigacją GPS. Staje się przy tym efektywnym i szybkim narzędziem przetwarzającym przestrzenne dane wektorowe, rastrowe z długą listą filtrów importu i eksportu pomiędzy formatami powszechnie stosowanymi w GIS, przy czym wykracza w tym dużo dalej – umożliwiając m.in. przesył plików do platform NIE związanych z GIS – jak:
– Eksport plików rastrowych w formacie GeoTIF – w postaci w pełni kartometrycznych map w zadanej skali i rozdzielczości rastra, wraz z widoczną siatką współrzędnych (możliwość otwarcia w każdym programie graficznym)
– Eksport do formatu GeoPDF
– Tworzenie map do urządzeń GPS – Garmin.

Dobrze skonstruowane algorytmy przetwarzania czynią z tego programu bardzo szybkie narzędzie obsługujące nawet duże i liczne rastry – zdjęcia Landsat, mapy topograficzne, przez co praca w nim jest niezwykle efektywna. Przewidziano w nim nie tylko pracę równoczesną na wielu warstwach rastrowych i wektorowych, lecz także obsługę zbiorów składających się z setek, a nawet tysięcy map fragmentarycznych scalanych automatycznie.

Funkcja Map Catalog – dająca możliwość pracy np. na wszystkich mapach lub obrazach SAT dot. całego obszaru Polski działa dynamicznie – uaktywniając jedynie obrazy dot. aktualnego obszaru roboczego (ekranu) i wygaszając wszystkie pozostałe, przez co program nie absorbuje bez potrzeby zasobów sprzętowych komputera.

Wbudowane domyślnie i edytowalne przez użytkownika połączenia z serwerami WMS – czynią z programu wydajnego klienta i znacznie poszerzają zasoby dostępnych danych potrzebnych na bieżąco w pracy.

Stałe połączenie do serwerów danych wysokościowych SRTM, ASTER-GDEM – a także funkcja zobrazowania 3D umożliwiają przeprowadzanie wielu symulacji przestrzennych, generowania przekrojów, analizowania zlewni, oraz generowania map z efektem 3D – także nakładanym na mapy rastrowe i obrazy SAT. Z pobranych danych typu DEM (w tym SRTM, ASTER GDEM) program umożliwia generowanie warstwic wektorowych o zadanym stopniu gładkości i odstępie cięcia poziomego. Dane te, zapisane w formacie XYZ zawierają pełną informację przestrzenną i nadają się do wtórnego importu i modelowania 3D, bądź do wykorzystania jako linie warstwic na mapie 2D.

Global Mapper - 3D View
Global Mapper – 3D View

Możliwość pełnej konfiguracji ustawień domyślnych dot. renderowania punktów, linii i obszarów pozwala na pełną personalizację graficzną dostosowaną do potrzeb użytkownika pracującego nad własnymi mapami.

Global Mapper jest również efektywnym narzędziem do kalibracji tak rastrów, jak i wektorów. Nieograniczona liczba punktów dostosowania oraz intuicyjność obsługi tego narzędzia są warte podkreślenia. Nie tworzy przy tym jedynie pliku kalibracyjnego dołączonego do oryginalnego rastra, lecz dynamicznie przekształca sam raster umożliwiając jego zapisanie w jednym z licznych formatów, w tym GeoTIF, GeoPDF, JPG, GIF, ECW, JP2.

Praca nad danymi rozproszonymi – pochodzącymi z różnych zasobów i źródeł, pobranymi dynamicznie lub zaimportowanymi z katalogów użytkownika może zostać zamknięta na każdym etapie / i odzyskana w tej samej formie z wykorzystaniem formatu [.GMP] – GlobalMapper Package Format. Zachowuje on w jednym skompresowanym pliku wszelkie ustawienia i podzbiory wraz z siatkami i odwzorowaniem. Plik ten można przesyłać pomiędzy innymi użytkownikami GlobalMapper z zachowaniem tych samych cech, co na komputerze, gdzie został stworzony.

Global Mapper posiada wbudowane filtry rozpoznawania i importu całych pakietów danych spakowanych w plikach – ZIP, JP2, KMZ, OZF2 i 3, TAR, SID i wielu innych bez konieczności wcześniejszego ich rozpakowywania. W ten sposób przykładowo zarówno rastry jak i dołączone do pakietu wektory zostają zinterpretowane i poprawnie otwarte – przy czym rastry zawsze pojawiają się na dolnej warstwie …

Global Mapper wyposażony jest także w funkcję Find Address – dynamicznie łączącą się ze światową bazą wyszukiwania miejscowości. Po odnalezieniu lokalizacji program umożliwia definiowanie punktu oznaczającego miejsce.

Global Mapper posiada długą listę predefiniowanych układów odniesienia oraz odwzorowań, zaś przejścia z układu na układ odbywają się w trybie “on the fly”. Program umożliwia generowanie i eksport w postaci wektorowej siatek kartograficznych i geodezyjnych o zadanej rozpiętości “oczek” i obszaru.

Współpraca z anteną GPS została rozwiązana na równie intuicyjnych zasadach jak pozostałe funkcje. Po zdefiniowaniu parametrów anteny i formatu transferu danych, antenę przypina się kablem USB do portu i uaktywnia funkcję GPS > Start Tracking GPS. Od tego momentu program śledzi drogę kursora po mapie podkładowej, zapisuje jego ślad, użytkownik może nanosić dowolną ilość własnych punktów i definiować je, a po zakończeniu – zapisać w formacie wektorowym (jednym z wielu), w tym GPX.

Global Mapper - Profil terenu
Global Mapper – Profil terenu

Funkcje obsługi i pracy z wektorami dają pełną kontrolę nad ich zobrazowaniem i przekształcaniem, wyliczaniem długości, wzniesień, powierzchni zamkniętych a także zliczaniem np. sumy długości wektorów zamkniętych w wyznaczonym obszarze, bądź wszystkich. Global Mapper obsługuje pracę na wektorach 3D, umożliwia m.in. narysowanie wektorowej zabudowy przestrzennej – miasta, osiedla itp.

W program wbudowano szereg kolorystycznych modeli przedstawiania danych wysokościowych. Jak wszystko w tym programie – użytkownik może zdefiniować i dopisać do listy dowolną ilość własnych modeli. Dzięki temu zarówno dane batymetryczne, jak i elewacja n.p.m. mogą zostać czytelnie zobrazowane niezależnie od skali rozpiętości.

Global Mapper LiDAR ModuleGlobal Mapper LiDAR Module jest opcjonalnym dodatkiem do oprogramowania, które zapewnia wiele zaawansowanych narzędzi do przetwarzania danych LiDAR, włącznie z automatyczną klasyfikacją, automatycznym wyodrębnianiem budynków, drzew i linii energetycznych, przekrojami, niestandardową digitalizacją lub wyodrębnianiem linii oraz powierzchni 3D i wiele innych.

Dodatkowe funkcje oferowane przez LiDAR Module obejmują:

 • Wygodny pasek przycisków LiDAR dający łatwy dostęp do kluczowych funkcji edycyjnych i analitycznych
 • Wiele opcji szybkiego generowania modeli DSM i DTM
 • Obsługa chmur zawierających miliard lub więcej punktów
 • Automatyczne narzędzia klasyfikacji, które automatycznie odróżniają budowle, grunt, roślinność, linie energetyczne i inne przewody napowietrzne
 • Funkcja automatycznego tworzenia obrysów 3D budynków, drzew i linii energetycznych
 • Za pomocą narzędzia Path Profile programu Global Mapper, można przeglądać i edytować chmurę punktów w rzucie pionowym
 • Zaawansowane opcje filtrowania, pozwalające skutecznie wyeliminować błędne lub niepotrzebne punkty
 • Konfigurowalne wykrywanie i przekwalifikowanie szumów
 • Język skryptowy LiDAR umożliwiający zautomatyzowanie pracy
 • Możliwość wykorzystania dodatkowych obrazów rastrowych w celu fotorealistycznego renderowania chmury punktów  w Global Mapper 3D Viewer
 • Wsparcie dla raportowania statystyk LIDAR
 • Import i eksport popularnych formatów LIDAR
 • Wsparcie dla danych NIR (bliskiej podczerwieni)

Global Mapper Mobile

 

Global Mapper Mobile to potężna aplikacja do przeglądania i zbierania danych przeznaczona dla iOS i Androida (Beta). Aplikacja jest bezpłatnym uzupełnieniem wersji dla PC. Wymiana danych między PC a urządzeniem odbywa się za pomocą  iTunes (iOS) lub pocztą elektroniczną w formacie Global Mapper Mobile Package (GMMP). Poza rejestracją punktów i śladów, Global Mapper Mobile oferuje pełny zestaw narzędzi do digitalizacji umożliwiających ręczne rysowanie linii, punktów i wielokątów oraz zarządzanie atrybutami tworzonych obiektów. Po powrocie z terenu zmodyfikowane dane są szybko przesyłane do stacjonarnej wersji programu Global Mapper, gdzie mogą być scalone, edytowane, analizowane, i eksportowane w jednym z kilkudziesięciu obsługiwanych formatów lub zapisywane w bazie danych przestrzennych.

 

Platforma: Windows 32 i 64 bit

Zapraszamy do pobrania wersji próbnej programu Global Mapper wraz z LiDAR Module. Posiada ona ograniczenia, lecz umożliwia zapoznanie się z działającym programem i jego możliwościami. Do pobrania wersji instalacyjnej konieczne będzie założenie bezpłatnego konta na stronie producenta:

Pobierz program Global Mapper v20 EN

Nasza oferta

Oferujemy Państwu oprogramowanie Global Mapper i/lub LiDAR Module w angielskiej wersji językowej w następujących wariantach:
– licencja jednostanowiskowa zabezpieczona kluczem elektronicznym
– licencja jednostanowiskowa pływająca zabezpieczona kluczem elektronicznym
– licencja jednostanowiskowa zabezpieczona kluczem sprzętowym USB
– licencja sieciowa.

Tylko u nas !
Do każdej zakupionej licencji Global Mapper v20 dodajemy bezpłatnie:
– program GMutils !
– instrukcję “Szybki Start” po polsku.

Upgrade do v20

Jeśli używają Państwo programu Global Mapper w starszej wersji niż aktualna, mogą Państwo dokonać aktualizacji programu do najnowszej wersji. Oferujemy możliwość aktualizacji programu Global Mapper z wersji 17 lub nowszej do wersji 20. Prosimy o kontakt w celu przedstawienia szczegółowej oferty.

Więcej informacji, przykładów realizacji i galerie znajdziecie Państwo tutaj:
www.globalmapper.com.pl
www.globalmapper.com.pl/galeria-gm_1.html
Garbatka Letnisko
Nadleśnictwo Kozienice
Powiat Szydłowiecki
Nadleśnictwo Zwoleń
Kozienicki Park Krajobrazowy

Strony WWW producenta:

Global Mapper
Global Mapper Mobile
LiDAR Module
Strona domowa

Wszelkie pytania odnośnie oprogramowania prosimy kierować pod adresem biuro@cubicorb.com lub wypełnić formularz kontaktowy.

0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu