fbpx

Utworzone przez admin

18/11/2019 4 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Reading Time: 4 minutes

Programy Cubic Orb w biurze projektowym

Zrzut ekranu
Zrzut ekranu – okno

Programy Cubic Orb – stworzone przez geodetów, stosowane przez projektantów

Cubic Orb jest zespołem geodetów i programistów posiadającym w swojej ofercie siedem autorskich programów komputerowych. Cieszą się one coraz większą popularnością w branży projektowej. Co stoi za tym zainteresowaniem?

Przede wszystkim wiele rozwiązań przydatnych w geodezji jest również potrzebnych w pracach biur projektowych, gdyż są to dziedziny bliskie sobie. Twórcy programów Cubic Orb to praktykujący geodeci, więc użytkownik otrzymuje narzędzie efektywnie rozwiązujące rzeczywiste zagadnienia. Są one praktyczne, gdyż Cubic Orb świadcząc usługi geodezyjne jest pierwszym testerem rzeczywistej przydatności swoich rozwiązań. Dodatkowo wykonując prace geodezyjne Cubic Orb współpracuje z biurami projektowymi. Ich przedstawiciele często korzystają z programów Cubic Orb i mają wpływ na ich kształt, niejednokrotnie przekazując wartościowe uwagi, spostrzeżenia i propozycje.

KaliBronek – wygodna kalibracja rastra

KaliBronek, służący do kalibracji i edycji rastrów w środowisku CAD, jest bardzo przydatny na różnych etapach wykonywania pracy przez projektantów oraz architektów.

KaliBronek staje się użyteczny już w chwili, gdy projektant rozważa czy przyjąć zlecenie i jak je wycenić. Z pomocą KaliBronka może on wpasować analogową mapę zasadniczą pobraną z ośrodka geodezyjnego i zapoznać się z terenem inwestycyjnym przed podjęciem decyzji. Czasami planowane prace nie muszą być projektowane na mapie do celów projektowych, wystarczy mapa zasadnicza. Gdy jest ona analogowa projektant, korzystając z KaliBronka, kalibruje tę mapę do układu współrzędnych i może zrealizować projekt bez udziału geodety, oszczędzając czas i pieniądze. Bywa też, że mapa do celów projektowych została wcześniej wykonana w wersji analogowej, a na zagospodarowywanym obszarze nic się nie zmieniło, więc, zgodnie z przepisami, jest ona aktualna i można ją wykorzystać. Tu również znajdzie zastosowanie KaliBronek, który pomoże skalibrować mapę i wykonać dalszą pracę.

KaliBronek pomaga nie tylko w pracach przygotowawczych, ale również w samym projektowaniu. Jednym z etapów pracy projektanta jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istnieją sytuacje gdy plan można pobrać ze stron internetowych gminy wyłącznie w pliku graficznym. Jeżeli projektant chce dokładnie przeanalizować taki plan w odniesieniu do mapy zasadniczej, powinien wpasować go w układ współrzędnych. Dzięki KaliBronkowi projektant będzie mógł w takich sytuacjach skalibrować rysunek planu na siatkę krzyży, punkty graniczne lub budynki znajdujące się na mapie do celów projektowych lub mapie zasadniczej. KaliBronek umożliwia również kalibrację rzutów kondygnacji gotowych projektów.

Wms2Cad – wyświetlenie ortofotomapy w CAD za pomocą kilku kliknięć

Kolejnym programem Cubic Orb, który cieszy się zainteresowaniem specjalistów z branży projektowej jest Wms2Cad. Program umożliwia szybkie georeferencyjne wyświetlanie w rysunku CAD map i zobrazowań z serwisów WMS (np. Geoportal) na podstawie współrzędnych w znanym układzie. Wms2Cad posiada szeroką listę predefiniowanych serwisów (także zagranicznych), użytkownik może również w prosty sposób dodać do bazy kolejne serwisy.

Coraz częściej zdarza się, że w postaci WMS lub WMTS można wyświetlić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, część starostw udostępnia ponadto adres WMS mapy zasadniczej. Każdy z nich może zostać wyświetlony w CAD za pomocą Wms2Cad. Użyteczność wyświetlania MPZP czy mapy zasadniczej w CAD nie wymagają szerszego opisywania, korzystanie z nich jest codziennością każdego projektanta. Wśród serwisów WMS nie brakuje też ortofotomap, które mogą być świetnym podkładem pod koncepcje projektowe, np. dla lepszego zobrazowania sytuacji zamawiającemu. Najnowszą wersję Wms2Cad wzbogacono o funkcjonalność „Informacje o obiekcie”, dzięki której można pozyskać wysokość terenu w dowolnym punkcie z Numerycznego Modelu Terenu, informacje ewidencyjne z Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów, a nawet strukturę, rodzaj gleby i stopień wodoprzepuszczalności ze Szczegółowej mapy geologicznej.

TranMap – komfortowa transformacja pomiędzy układami współrzędnych

TranMap przydaje się projektującym obiekty w miejscach, gdzie korzysta się z map w różnych układach geodezyjnych, np. na terenach kolejowych. Mapy, którymi dysponują Kolejowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są często wykonane w nieobowiązujących układach geodezyjnych. Chcąc poradzić sobie z tym problemem wystarczy zastosować TranMap, który automatycznie przetransformuje mapę do zadanego układu. Podobnie gdy projektant chce wrócić do projektu realizowanego jakiś czas temu, a w trakcie zmienił się obowiązujący układ współrzędnych, może przetransformować projekt do aktualnego układu nie tracąc czasu na przesuwanie, obracanie i dostosowywanie.

GeoView – efektywne zarządzanie zbiorami punktów

Wykonując jakiekolwiek pomiary tworzy się zbiór punktów, których współrzędne trzeba nanieść na mapę lub projekt. W tym celu niezastąpionym programem jest GeoView, który umożliwia wkreślenie numerów, współrzędnych, rzędnych i kodów wszystkich lub tylko wybranych punktów. GeoView jest także świetnym narzędziem do pobierania współrzędnych zaprojektowanych elementów. Za pomocą kilku kliknięć można pozyskać np. wszystkie załamania zaprojektowanej sieci. Niewiele osób wie, że za pomocą GeoView można pobrać o wiele więcej niż współrzędne wskazanych punktów. Dzięki nagrodzonej przez Głównego Geodetę Kraju funkcji „wypełnij kolumnę” uzupełniamy położenie geograficzne o wysokości z Numerycznego Modelu Terenu, numer sekcji, czy identyfikator działki z Geoportalu. Są to informacje bardzo cenne dla projektantów, a pozyskanie ich w tradycyjny sposób zajmuje bardzo dużo czasu.

Podsumowanie

Tworzone początkowo z myślą o geodetach, programy Cubic Orb zyskują popularność również w innych branżach, w tym zwłaszcza branży projektowej. Jest to po części wynik ich wszechstronności, po części bliskości tych obszarów, a po części podejścia samego Cubic Orb. Firma nie skupia się wyłącznie na tworzeniu programów, ale będąc wykonawcą usług geodezyjnych, jest w stałej współpracy z przedstawicielami innych branż, a w szczególności z biurami projektowymi. Dążenie do wspólnego celu (realizacji procesu inwestycyjnego) umożliwia wejście w dialog, w którym Cubic Orb może wsłuchać się w praktyczne potrzeby specjalistów z branży projektowej i wyjść im naprzeciw w swoich rozwiązaniach.

Od 1 lutego 2024 r programy KaliBronek, Wms2Cad, TranMap, GeoView nie są już dostępne w osobnej sprzedaży. Ich funkcjonalności stały się częścią nowego oprogramowania Gis2Cad. Ponadto GeoView jest również dostępne za pośrednictwem GoKart 2023.12.

Utworzone przez admin

18/11/2019 4 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Tagi:

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 3

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 2

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 1

Read more

17/04/2024 12 min

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ DO STANDARDU Z 2021 R....
Read more

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA NATURALNA’ I ‘PIKIETA SZTUCZNA’? Jednym...
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S....
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE Skala ‘S....
Read more

Powiązane wpisy

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ...

Czytaj dalej

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA...

Czytaj dalej

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA...

Czytaj dalej
0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu