fbpx

Wczytywanie pliku RAW
Za pomocą przycisku Wczytaj plik RAW, otwórz plik źródłowy, dla którego chcesz sporządzić raport. Gotowy raport wyświetli się w oknie programu.

Wczytywanie pliku RAW z Cubic Cloud
Opcja jest dostępna w przypadku posiadania oprogramowania pomiarowego QuickGNSS wraz z dostępem do chmury Cubic Cloud. Pozwala na szybkie wczytanie pliku RAW do programu RawGNSS. Po wykonaniu pomiarów w programie QuickGNSS udostępnij raport w Cubic Cloud (Raport -> Udostępnij dane RAW).
W programie RawGNSS wybierz Plik -> Wczytaj plik RAW z Cubic Cloud. Plik RAW zostanie automatycznie wczytany do programu RawGNSS.

Zapis do pliku
Aby zapisać wygenerowany raport do pliku, kliknij przycisk Zapisz raport TXT/HTML.

Wyświetlanie raportu
Aby wyświetlić wygenerowany plik z raportem w domyślnej aplikacji Windows, kliknij przycisk Wyświetl raport TXT/HTML.

Wyświetlanie współrzędnych w Google Earth i GeoView
Jeśli chcesz podejrzeć współrzędne pomierzonych punktów w programie Google Earth lub GeoView, kliknij Narzędzia -> Wyświetl pomierzone współrzędne w GeoView/ Wyświetl wszystko w Google Earth.

Dostosowanie raportu i działania programu
Jeśli chcesz dostosować wygląd raportu i działanie programu, kliknij menu Narzędzia -> Opcje.

Share This