fbpx

Program RawGNSS domyślnie generuje porównanie współrzędnych katalogowych ze współrzędnymi z pomiaru.

Współrzędne katalogowe są pobierane z pliku RAW/RW5. Jeśli w pliku RAW/RW5 brak jest współrzędnych katalogowych, można wczytać zewnętrzny plik ze współrzędnymi. W tym celu niezbędne jest posiadanie przynajmniej darmowej wersji programu GeoView, który można pobrać ze strony pl.cubicorb.com.

Program RawGNSS do porównania wybiera punkty o tych samych numerach. W pliku pomiarowym punkty pomierzone kontrolnie powinny zawierać przyrostek (Uwaga! wielkość liter ma znaczenie!)

Wybierz Narzędzia -> Opcje. W sekcji Pomiar kontrolny wpisz jaki przyrostek mają pikiety kontrolne. Wybierz Plik -> Dołącz plik współrzędnych katalogowych…, aby dołączyć plik ze współrzędnymi katalogowymi. Po odświeżeniu raportu program RawGNSS automatycznie wygeneruje porównanie współrzędnych katalogowych ze współrzędnymi z pomiaru.

Pomiar Kontrolny

Share This