fbpx

Na karcie SPRZĘT wybierz USTAWIENIA NTRIP…

NTRIP

UWAGA: Do obsługi poprawek z systemu stacji referencyjnych niezbędny jest ciągły dostęp do Internetu na urządzeniu z systemem Android.

Profil – lista predefiniowanych profili zawierających zapisane wszystkie niżej umieszczone parametry połączeń z systemami stacji referencyjnych. Pod ikoną ZARZĄDZAJ… można dodawać, usuwać oraz edytować profile.
Host – adres IP wybranego systemu stacji referencyjnych, podany przez jego dostawcę.
Port – numer portu dostępu do odpowiedniego zestawu strumieni poprawek (typ rozwiązania) podany przez dostawcę systemu stacji referencyjnych.
Strumień – wybieralna lista (pod ikoną WYBIERZ…) dostępnych poprawek dla zadanego numerem portu zestawu strumieni (typie rozwiązania). Alternatywnie, znaną nazwę strumienia można wpisać ręcznie.
Nazwa użytkownika – login użytkownika, ustalony podczas rejestracji w systemie stacji referencyjnych.
Hasło – hasło użytkownika, ustalone podczas rejestracji w systemie stacji referencyjnych.

Share This