fbpx

Przed pierwszym uruchomieniem aplikacji należy sparować posiadany odbiornik GNSS z wybranym urządzeniem z systemem Android poprzez łącze Bluetooth. Aby tego dokonać należy:
– na urządzeniu z systemem Android wybrać kolejno Ustawienia -> Bluetooth,
– z listy dostępnych urządzeń wybrać pozycję odpowiadającą odbiornikowi który chcemy sparować.
Parowanie innych urządzeń (takich jak dalmierze, echosondy itp.) posiadających łącze Bluetooth wykonuje się w podobny sposób.
UWAGA: niektóre odbiorniki GNSS mogą wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania lub wykonania innych czynności w celu sparowania z systemem Android. W takim przypadku producent danego odbiornika powinien udostępnić szczegółową instrukcję opisującą ten proces.

Po uruchomieniu aplikacji QuickGNSS wybierz kartę SPRZĘT, a następnie z listy rozwijanej wybierz odpowiedni odbiornik, a następnie kliknij PODŁĄCZ.

Ustaw Ofset anteny – podane przez producenta odbiornika GNSS przesunięcie spodu mocowania anteny do centrum fazowego odbiornika, uwzględniane przy określaniu wysokości anteny.

Wybierz USTAWIENIA NTRIP, aby skonfigurować połączenie z systemami stacji referencyjnych.

Share This