fbpx

Na karcie OPCJE wybierz KOMPAS.

Ustawienia Kompasu.png

Jeśli strzałka bieżącej pozycji lub kompas działają w nieprawidłowy sposób, należy zmienić ustawienia kompasu. Czasami nieprawidłowe działanie może być związane z mało precyzyjnym magnetometrem kontrolera.

Jeśli magnetometr działa niestabilnie można korzystać wyłącznie z kierunku GPS. Odznacz użyj magnetometru poniżej prędkości granicznej oraz zaznacz zawsze używaj kierunku z GPS. Ekran kontrolera podczas tyczenia powinien być zorientowany zgodnie z naszym kierunkiem ruchu. Kiedy zbliżamy się do tyczonego punktu, należy zwolnić i nie wykonywać gwałtownych ruchów, aby utrzymać prawidłową orientację kompasu.

Ważne: Magnetometr kontrolera warto co jakiś czas skalibrować – polega to na tym, że kilkukrotnie obracamy kontroler wokół każdej z osi i wykonujemy energicznie kilka ruchów w kształcie „ósemki”.

Odpowiednie ustawienie kompasu pozwala na lepsze dostosowanie działania programu do potrzeb użytkownika.

Dane o kierunku ruchu z GPS – ustawienia te warunkują zasady określania kierunków na kompasie oraz kierunku strzałki bieżącej pozycji od prędkości poruszania się odbiornika:
ignoruj kierunek z GPS poniżej prędkości granicznej – zaznaczenie tej opcji powoduje zatrzymanie korygowania kierunków na podstawie ruchu odbiornika gdy ten porusza się wolniej od prędkości granicznej.
użyj magnetometru poniżej prędkości granicznej – zaznaczenie tej opcji spowoduje korygowanie kierunków na podstawie wbudowanego w urządzenie magnetometru jeżeli odbiornik porusza się wolniej od prędkości granicznej. Dostępność tej opcji wymaga zaznaczenia opcji powyżej.
Prędkość graniczna [km/h] – w polu tekstowym należy wpisać preferowaną wartość prędkości.

Podczas tyczenia – ustawienie to determinuje zachowanie się kompasu podczas trybu tyczenia gdy odległość odbiornika od tyczonego punktu będzie mniejsza niż zdefiniowana odległość graniczna. Należy wybrać jedną z opcji:
użyj magnetometru jeśli punkt tyczony jest bliżej niż odl. graniczna – wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie korygowania kierunku strzałki tyczenia na kompasie po przekroczeniu odległości granicznej
resetuj kompas (północ do góry) jeśli punkt tyczony jest bliżej niż odl. graniczna – wybranie tej opcji spowoduje ustawienie i zablokowanie strzałki północy w kierunku do góry ekranu wyświetlacza po przekroczeniu odległości granicznej
zawsze używaj kierunku z GPS – wybranie tej opcji spowoduje korygowanie kierunku strzałki tyczenia jedynie na podstawie kierunku poruszania się odbiornika bez względu na odległość graniczną.
Odległość graniczna [m] – w polu tekstowym należy wpisać preferowaną wartość odległości

Share This