fbpx

Wraz z premierą marki Cubic Orb, opublikowaliśmy zaktualizowane wersje programów oraz wprowadziliśmy nowy, elastyczny system licencjonowania.

Pomimo zmiany własności intelektualnej naszego oprogramowania, utrzymaliśmy ważność wszystkich umów licencyjnych zawartych wcześniej z F.H.U. GeoX Tomasz Kamiński, umożliwiając płynne przejście na nowe wersje programów.

Zgodnie z zasadami aktualizacji oprogramowania F.H.U. GeoX, można było bezpłatnie aktualizować oprogramowanie w ramach głównego numeru wersji oprogramowania, a w przypadku opublikowania wersji o wyższym numerze, bezpłatna aktualizacja przysługiwała, jeśli od daty zakupu minęło mniej niż 2 lata.

Powyższa zasada pozostaje w mocy dla wszystkich licencji zakupionych w F.H.U. GeoX. W niniejszym poradniku pokażemy, w jaki sposób można aktywować nowe wersje oprogramowania, zarówno dla licencji objętych prawem do bezpłatnej aktualizacji, jak i dla licencji, dla których to uprawnienie wygasło.

Po uruchomieniu programu, w oknie Aktywacja klikamy przycisk “…” z prawej strony pola edycyjnego i wybieramy “Importuj plik z licencją”:

Aktywacja_plik_licencyjny

Następnie w oknie dialogowym wybieramy plik licencyjny odpowiedni dla uruchomionego programu (w przypadku licencji przenośnych USB dla każdego programu nazwa pliku to Createlicense.lic):

Po kliknięciu “Otwórz” pojawi się komunikat, w którym potwierdzamy przejście na nowy system licencjonowania:

Po potwierdzeniu powinna nastąpić automatyczna aktywacja programu, o ile licencja jest objęta prawem do bezpłatnej aktualizacji. W przeciwnym wypadku zobaczymy okno:

W tej sytuacji, aby dokonać aktualizacji programu, należy zakupić roczną usługę aktualizacji i wsparcia dla licencji wieczystej, odpowiednią dla oprogramowania jak i rodzaju licencji (licencja jednostanowiskowa lub licencja jednostanowiskowa przenośna USB).

Share This