fbpx

1. Uruchom program CAD i utwórz nowy rysunek.
2. Uruchom KaliBronek.
3. W programie KaliBronek kliknij zakładkę Kalibracja, następnie kliknij przycisk Wczytaj raster Wczytaj raster…, i wybierz opcję Wczytaj raster z pliku…. W oknie dialogowym wskaż raster, który chcesz skalibrować i kliknij Otwórz.
4. Pojawi się okno dialogowe pozwalające na zmianę parametrów wstawienia rastra. Kliknij OK.
5. Na rysunku CAD określ miejsce, w którym zostanie wstawiony raster, klikając dwa punkty tworzące prostokąt.
6. W programie CAD, używając narzędzia LINIA, narysuj wektory kalibracji zgodnie ze schematem: początek linii to punkt na rastrze, a koniec linii to punkt na rysunku. Wystarczy więc połączyć liniami “miejsca” na rastrze z docelowymi “miejscami” na rysunku.
7. Kliknij przycisk Kalibruj Kalibruj. Jeżeli dane kalibracji są poprawne, pojawi się okno z parametrami transformacji. Zatwierdź wyznaczone parametry klikając OK i zaczekaj.
8. Po zakończeniu kalibracji pojawi się okno Zapisz jako…. Wpisz nazwę dla nowego (skalibrowanego) rastra i kliknij Zapisz.

Skalibrowany raster został podłączony do programu CAD!
Raster źródłowy oraz narysowane wcześniej linie możesz usunąć z rysunku, ponieważ nie są już potrzebne.

Share This