fbpx

Narzędzia edycyjne są dostępne w dwóch miejscach:
– na karcie Manager
– na karcie Rastry kalibrowane – przycisk Więcej narzędzi w polu Raster skalibrowany lub Raster źródłowy.

Na karcie Rastry kalibrowane są dostępne następujące opcje edycyjne:
Inwersja – wykonanie inwersji całego rastra (negatyw)
Odszumianie – usuwa szum pikselowy – plamki mniejsze od 4 pikseli. Tło rastra musi być białe – niezależnie od tego co widać na rysunku CAD. Jeżeli tło rastra jest czarne zamiast odszumiania uzyskamy efekt “zapełniania dziur”
Przytnij raster – przycina raster do wskazanego prostokątnego obszaru
Rysuj prostokąt – wypełnia kolorem czarnym wskazany prostokątny obszar
Wytnij prostokąt – wypełnia kolorem białym wskazany prostokątny obszar
Rysuj wielobok – wypełnia kolorem czarnym wskazany wielobok
Wytnij wielobok – wypełnia kolorem białym wskazany wielobok
Cofnij edycję – cofa ostatnią operację edycyjną

Dodatkowo na karcie Manager w rozwijanej liście Więcej narzędzi znajdują się:
– łączenie rastrów w jeden duży raster,
– prostowanie rastrów (resampling), które są wstawione do rysunku CAD z obrotem różnym od zera,
– zmiana koloru rastrów na aktywny kolor CAD (kolor jako cecha elementu w rysunku CAD),
– zmiana widoczności i przezroczystości rastrów,
– narzędzie do wyszukiwania na dysku rastrów georeferencyjnych dla wskazanego obszaru.

Zobacz:

Przycisk Edycja w zewnętrznym edytorze pozwala na edycję fragmentu rastra (lub całego rastra) w zewnętrznym edytorze. Po dokonaniu edycji w zewnętrznym edytorze należy zamknąć edytor, zapisując zmiany. Następnie należy potwierdzić zmianę klikając OK w oknie dialogowym wyświetlonym przez KaliBronka. Po potwierdzeniu zmiany, edytowany fragment zostanie zaktualizowany na rastrze wyświetlonym w rysunku CAD.

Share This