fbpx

Kliknij Wybór map, aby wybrać odpowiednią mapę, np. Geoportal – Numeryczny Model Terenu – Siatka 1m x 1m.
Wybierz Opcje -> Informacje o obiekcie (GetFeatureInfo)

Kliknij na rysunku miejsce, dla którego mają być pobrane informacje o obiekcie. Funkcja pozwala na wyświetlenie m.in. wysokości z numerycznego modelu terenu lub informacji na temat działki z Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów.

Share This