fbpx

Program GoKart umożliwia pracę w różnych konfiguracjach. Każda konfiguracja zawiera indywidualne ustawienia dotyczące skali mapy, rozwarstwienia, użytych bibliotek symboliki itp. Możliwe jest samodzielne tworzenie własnych konfiguracji oraz modyfikacja istniejących.

Wyboru konfiguracji dokonuje się w oknie Wybór konfiguracji, które pojawia się podczas uruchomienia programu. Okno wyboru konfiguracji można również wyświetlić klikając menu Plik -> Wybór konfiguracji. Istnieje również możliwość wyboru konfiguracji na etapie tworzenia nowego pliku lub otwierania pliku.

Dostępne konfiguracje:
Wybór Konfiguracji
Wszystkie konfiguracje są wstępnie skonfigurowane do pracy na jednym pliku. W razie potrzeby można włączyć obsługę wielu plików na karcie Pliki odn. (dla map z podziałem na poszczególne nakładki w plikach).

W przypadku zasobów (*.res, *.shx) konieczne jest umieszczenie wymaganych plików w odpowiednich folderach platformy CAD, dlatego GoKart, podczas pierwszego użycia danej konfiguracji, automatycznie sprawdzi, czy w folderach platformy CAD znajdują zasoby się wymagane dla danej konfiguracji. Jeżeli ich nie znajdzie, sam zaproponuje skopiowanie potrzebnych zasobów.

Ważne: W niektórych IntelliCADach wszystkie foldery wyszukiwania plików SHX są folderami dostępnymi w trybie “tylko do odczytu” dla standardowego użytkownika. W tej sytuacji należy ręcznie skopiować odpowiednie pliku SHX do folderów IntelliCADa – potrzebne będą uprawnienia administratora.

Podczas pracy z MicroStation, GoKart używa bibliotek symboli (*.cel) bezpośrednio z własnego folderu zasobów, dlatego nie ma potrzeby kopiowania ich do folderów MicroStation.

Share This